Breadcrumbs

מילון מונחים

 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
 • ז
 • ח
 • ט
 • י
 • כ
 • ל
 • מ
 • נ
 • ס
 • ע
 • פ
 • צ
 • ק
 • ר
 • ש
 • ת

אג"ח להמרה

אגרת חוב שהנפיקה חברה מסוימת, שניתן להמיר אותה במניות של אותה חברה.  כמות המניות אותן יקבל המשקיע תמורת אגרת חוב אחת בעת ההמרה (יחס ההמרה) נקבע מראש. ההמרה עצמה יכולה להתבצע בכל יום מסחר, עד לתאריך סיום אופציית ההמרה, שגם הוא נקבע מראש.