Glossary tooltip block

%title% %summary%

דמי ניהול פנסיה: האחוז הקטן שמשפיע

4 דברים שחשוב שתדעו על דמי ניהול הפנסיה שלכם

 

 

בעת ההצטרפות לתכנית פנסיונית, אנחנו לא תמיד מקדישים מספיק תשומת לב לנתון קטן שיש לו השפעה גדולה למדי על הכספים שאנו צוברים: גובה דמי הניהול - הסכום החודשי שגובה הגוף המנהל עבור ניהול כספי החיסכון שלנו. הנה כמה דברים שחשוב שתדעו ותבדקו לגבי דמי ניהול הפנסיה שלכם.

 

1. לדמי הניהול קיימת השפעה משמעותית על הצבירה לפנסיה  
דמי הניהול של החיסכון הפנסיוני עשויים להיראות לנו שוליים בבחירת התכנית הפנסיונית שבאמצעותה נרצה לחסוך לפנסיה, כיוון שמדובר באחוזים בודדים. עם זאת, במצטבר מדובר בסכומים גדולים שאנחנו משלמים, אשר משפיעים ישירות על גובה הקצבה שנהיה זכאים לה בגיל פרישה. גובה דמי הניהול עלול להגיע אפילו לכדי 30%-20% מסך הצבירה לפנסיה. לכן, כשאתם בוחרים תכנית פנסיונית, חשוב שתיקחו בחשבון את גובה דמי הניהול.

 

כל עשירית אחוז בגובה דמי הניהול תשפיע משמעותית על החיסכון שלכם. 

זזז

 

 

2. דמי הניהול עשויים להשתנות בקרנות פנסיה וקופות גמל, אולם בביטוח פנסיוני הם קבועים 
עם ההצטרפות לתכנית הפנסיונית ייקבעו גם דמי הניהול שלה. בחרתם בביטוח פנסיוני? דמי הניהול שלו יישארו קבועים לכל אורך תקופת החיסכון, כיוון שמוצר זה מבוסס על חוזה אישי ביניכם לבין חברת הביטוח. קרן פנסיה וקופת גמל לעומת זאת, הם מוצרים פנסיוניים שפועלים לפי תקנון, ולכן דמי הניהול שלהן עשויים להשתנות מעת לעת. עם זאת, הגופים המנהלים מתחייבים שבשנתיים הראשונות להצטרפות, לא יהיה שינוי בדמי הניהול (למעט במקרים שלגביהם מוגדר בהסכם כי בהתקיימם ניתן להעלות את דמי הניהול, כמו הפסקת הפקדות או שינוי מקום עבודה). לאחר שנתיים, אם יחול שינוי בדמי הניהול תקבלו על כך התראה של חודשיים מראש.  

 

 

היו ערניים להתראות על שינויים בגובה דמי הניהול של קרן הפנסיה וקופת הגמל שלכם. 

זזז

 

 

3. גביית דמי הניהול מתבצעת הן מהפקדה והן מצבירה  
הגופים המנהלים גובים בכל חודש אחוז מסוים מגובה ההפקדה, וגם אחוז מסוים (אחר) מהסכום הכולל שצברתם עד כה. ישנן תקנות המגדירות את הגובה המקסימלי של דמי הניהול שניתן לגבות:

 

אינפוגרפיקה

 

        
עם זאת, מרבית הגופים המנהלים יציעו לכם דמי ניהול נמוכים מכך. לכן, גם אם דמי הניהול שהוצעו לכם אינם עוברים את התקרה הקבועה בתקנות כדאי לכם לבקש הצעות נוספות, ובהחלט ייתכן שתוכלו ליהנות מדמי ניהול נמוכים עוד יותר. צעירים שעדיין לא צברו סכום גבוה בתכניות הפנסיוניות יושפעו יותר מגובה דמי הניהול מהפקדה. לעומתם, מי שכבר צבר סכום כסף משמעותי בתכניות אלה יושפע יותר מגובה דמי הניהול מצבירה .

 

 

אל תסתפקו בדמי ניהול בגובה המקסימלי הקבוע בחוק. כנראה שתוכלו לקבל הצעה לדמי ניהול נמוכים יותר. 

זזז

 

 

4. דמי הניהול חשובים, אבל חשוב לבדוק גם את שאר תנאי התוכנית הפנסיונית   
בדקתם, קיבלתם כמה הצעות והשוויתם את גובה דמי הניהול. רגע לפני שאתם בוחרים בגוף המנהל שמציע את דמי הניהול הנמוכים ביותר, חשוב שתבדקו גם את שאר תנאי התכנית הפנסיונית החדשה. לדוגמה, לא ישתלם לבחור באפיק חיסכון שיעניק תשואה נמוכה, כלומר, כזה שצפוי לצבור רווח נמוך מאוד במהלך השנים הבאות, למרות דמי הניהול הנמוכים. בנוסף, לכל מוצר פנסיוני תנאים משלו, שעשויים להתאים יותר או פחות למצב האישי והמשפחתי של החוסך. לכן, חשוב שבדיקת גובה דמי הניהול תתבצע כחלק מבדיקה רחבה יותר של כלל תנאי  המוצר הפנסיוני, עוד בטרם ההצטרפות לתכנית.     

 

 

הבחירה בדמי ניהול נמוכים לא בהכרח תשתלם, אם שאר תנאי החיסכון לא מוצלחים או אינם מתאימים לכם. 

זזז

 

 

*האמור כאן הינו בבחינת מידע והסברים כלליים בלבד, אינו מהווה יעוץ פנסיוני או יעוץ אחר, ואינו מהווה תחליף ליעוץ פנסיוני או פיננסי, בהתאם לעניין, המותאם ללקוח ולצרכיו האישיים. ההסברים הינם כלליים ובהתאם לחוק והכללים הידועים במועד העלאת התכנים לאתר.