Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

עסק חדש, חשבון בנק חדש

לבחור נכון איפה לפתוח חשבון לעסק

כשמפרידים בין חשבון הבנק האישי לבין החשבון העסקי, אפשר להבין בכל עת מהו מצבו הפיננסי של העסק, ללא קשר להוצאות וההכנסות של הבית, ולהתנהל בהתאם. במקרה של חברה בע"מ, חלה חובה לפתוח חשבון בנק נפרד לעסק.

 

הידעת עליון

כאשר לא מפרידים בין חשבונות הבנק, מס הכנסה יוכל לבחון גם את הנתונים הפיננסים האישיים שלכם. 

 

הידעת קו תחתון

 

 

איך בוחרים היכן לפתוח חשבון בנק?

תחילה מגדירים את הצרכים הפיננסיים של העסק על בסיס התכנית העסקית שלו: האם יש צורך בהלוואה לפתיחת העסק? האם יהיה צורך בסחר חוץ? אולי דרושה מסגרת אשראי נוחה? יועץ עסקי יכול לסייע בהגדרת צרכי העסק, וניתן גם להיעזר ביועצי משרד הכלכלה והתעשייה, תמורת תשלום סמלי.

לאחר מיפוי הצרכים, ניתן יהיה לבחור בקלות את הבנק שיציע את השירותים הדרושים לעסק בתנאים הטובים ביותר. בנקאי מקצועי ומנוסה, שייעץ ויתאים לכם את השירותים המתאימים, יוכל לחסוך לכם הרבה זמן וכסף. אם קיבלתם המלצות או התרשמתם במיוחד מבנק או בנקאי מסוים, כדאי להתחשב בכך כשיקול בבחירת הבנק. 

 

הידעת עליון

חשבון שמוגדר כ'חשבון עסק קטן', עשוי לזכות בהטבות בניהול החשבון, כמו עמלות מופחתות או הנחה בריבית על הלוואות. פרטים נוספים ניתן למצוא אצל הבנקאי שלכם או באתר הבנק. 

 

הידעת קו תחתון