Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

להבין את חוקי המשחק

למה ומתי להיעזר במומחים?

כמו בכל דבר שעושים בפעם הראשונה, גם בשלבים הראשונים להקמת העסק כדאי להתייעץ עם המומחים. מומחה לפיננסים, כמו רואה חשבון, יועץ עסקי או יועץ מס, יוכל לסייע בתכנון הפיננסי של העסק. התכנון כולל בין היתר, הגדרה וסיווג של העסק, כך שתשלום המיסים שיוטל יהיה נמוך ככל הניתן, התנהלות בהתאם לחובות הדיווח והתשלומים שחלים על העסק, ופתיחת תיקים ברשויות. 

 

תמונה של גבר לבוש במדי כדורגלן, רגלו מעל כדורגל, איור של חץ וכיתוב "להבין את חוקי המשחק, לפני שעולים למגרש"

 

מהם סיווגי העסקים העיקריים?

 

1. עוסק פטור: עסק שמחזור ההכנסות שלו נמוך מסכום מסוים, לא יחויב בגבייה ותשלום מע"מ. בעלי מקצוע מסוימים אינם יכולים להיחשב כעוסק פטור ללא קשר לגובה מחזור ההכנסות, כמו עורך דין או רופא. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר רשות מיסים.

 

2. עוסק מורשה: עסק שמחזור ההכנסות שלו גבוה מסכום מסוים, יחויב בגבייה ותשלום מע"מ.

 

3. חברה בע"מ: עוסק מורשה שהינו גוף משפטי נפרד מבעליו (מבנה משפטי שמפחית את הסיכונים עבור הבעלים). ההתנהלות הכספית והנהלת החשבונות של חברה בע"מ מורכבת ויקרה יותר. עורך דין יוכל להנחות אתכם כיצד לבצע רישום חברה ברשם החברות

עורך דין יוכל לסייע בפתיחת חברה בע"מ, הקמת שותפות, חתימת הסכמים עם עובדים, ספקים ולקוחות, רישום פטנטים, אופציות ועוד.  

 

הנה מספר שאלות לדוגמה, שכדאי להפנות למומחים:

  • מהי צורת ההתארגנות הנכונה עבור העסק: עוסק מורשה, פטור, חברה בע"מ, או שותפות? דברו על השיקולים שמאחורי הבחירה: רמת הכנסה, מבנה בעלות, סוג העיסוק, ועוד.
  • מה החוק מחייב לדווח לרשויות?
  • מהי תדירות הדיווח לרשויות על ביצועי העסק?
  • מהי הוצאה מוכרת, ואילו הוצאות יכולות להיות מוכרות לצרכי העסק?
  • באילו הוראות ניהול ספרים יש לעמוד?
  • מה הסטטוס שבו ארשם בביטוח לאומי?

 

ומה בנוגע ל'יום שאחרי' הקמת העסק?

כדאי להגדיר יחד עם רואה החשבון מה נדרש מכם לעשות מבחינת הניהול השוטף של ההוצאות וההכנסות, והדיווח לרשויות. חשוב גם להבין כיצד עושים זאת בפועל, כדי להחליט האם עדיף לכם להתנהל עצמאית, או בעזרת רואה החשבון.