Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

אני רק שאלה

תשובות לשאלות גולשים

1. "האם אוכל לקחת משכנתא בבנק אחר מזה שבו מתנהל החשבון שלי?"

בהחלט. תוכלו לקחת משכנתא בכל גוף שתבחרו, ללא קשר לבנק שבו מתנהל חשבונכם.

 

2. "האם הבנק יכול לבטל אישור עקרוני?"

במקרים נדירים, אם לא מספקים לבנק את מלוא המידע, או שהבנק גילה פרטים חדשים על ההתנהלות הפיננסית שלכם, הוא רשאי לבטל את האישור העקרוני שנתן.

 

 

 

 

* אי עמידה בפירעון ההלואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

** האמור כאן הינו בבחינת מידע והסברים כלליים בלבד, אינו מהווה יעוץ פנסיוני או יעוץ אחר, ואינו מהווה תחליף ליעוץ פנסיוני או פיננסי, בהתאם לעניין, המותאם ללקוח ולצרכיו האישיים. ההסברים הינם כלליים ובהתאם לחוק והכללים הידועים במועד העלאת התכנים לאתר.