Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

עושים סקר שוק

השוואה בין מספר הצעות למשכנתא בהתאם לתמהיל שבחרתם

קודם כל, צריך אישור עקרוני

אחרי שהחלטתם מהו התמהיל המתאים לכם, כדאי לפנות למספר בנקים או גופים המעניקים משכנתא כדי לקבל אישור עקרוני, כלומר, הסכמה מצידם לתת לכם משכנתא. 

 

תמונה של שני גברים לוחצים ידיים, איור של מסמך ועליו סימן וי, כיתוב: "קודם כל, לקבל אישור עקרוני"

 

במסגרת הפנייה לקבלת אישור עקרוני, תתבקשו למסור מידע לגבי סכום המשכנתא הדרוש לכם, גובה ההון העצמי (הסכום אותו תוכלו להשקיע מכספכם), ההוצאות וההכנסות שלכם ופרטים נוספים. האישור העקרוני אינו מחייב אתכם לקחת את המשכנתא באותו גוף. שימו לב שהאישור העקרוני תקף לזמן מוגבל.

 

עליון

לכל בנק או גוף למשכנתאות יש מדיניות אשראי משלו. אם אחד סירב לתת לכם אישור עקרוני, זה לא אומר שגם אחרים יסרבו.

 

תחתון

 

 

הגיע הזמן לסקר שוק

לאחר קבלת אישור עקרוני ממספר בנקים או גופי משכנתא, ולאחר חתימת חוזה הרכישה, חשוב להשוות בין התנאים שהם מציעים לאותו התמהיל בדיוק. אחרת, יהיה קשה מאוד להשוות בין ההצעות השונות ולהבין איזו מהן משתלמת יותר.

 

עליון

חשוב לבקש את הצעות המחיר באותה נקודת זמן מכל הגופים, כיוון שהן תקפות לזמן מוגבל.

 

תחתון

 

 

הצעות המחיר יכללו נתונים שונים, כמו:

  • משך תקופת ההלוואה: על פני כמה חודשים או שנים ייפרסו החזרי המשכנתא.  
  • גובה הריבית בכל מסלול: זהו נתון מרכזי שישפיע משמעותית על סכום ההחזר שלכם.
  • סכום ההחזר החודשי הצפוי של כלל המסלולים בתמהיל: זכרו שסכום ההחזר הצפוי במסלולים עם ריבית משתנה ו/או קרן צמודה למדד מתבסס על תחזיות בלבד לשינויים במדד ובריבית. 
  • הטבות למלווים: מבצעים והטבות מיוחדים לנוטלי משכנתאות.

לאחר שהשוויתם בין ההצעות תוכלו לבחור בזו המשתלמת ביותר עבורכם.

 

 

 

* אי עמידה בפירעון ההלואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

** האמור כאן הינו בבחינת מידע והסברים כלליים בלבד, אינו מהווה יעוץ פנסיוני או יעוץ אחר, ואינו מהווה תחליף ליעוץ פנסיוני או פיננסי, בהתאם לעניין, המותאם ללקוח ולצרכיו האישיים. ההסברים הינם כלליים ובהתאם לחוק והכללים הידועים במועד העלאת התכנים לאתר.