Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

קודם כל בודקים כמה צריכים

מהו סכום ההלוואה שתצטרכו, ולכמה זמן כדאי לפרוס אותה?

לפני שאתם מתאהבים בנכס כזה או אחר, חשוב לבדוק מהו סכום המשכנתא שתוכלו לקחת. חישוב הסכום הדרוש מתבסס על 3 דברים: 

 

1. עלות הנכס והעלויות הנלוות לרכישה

נוסף על מחיר הנכס, חשבו גם הוצאות נלוות כמו דמי תיווך, מס רכישה, תשלום לעורכי דין, תשלומים לרשויות, עלויות המעבר, עלויות שיפוץ אם ישנן ועוד. מומלץ לקחת בחשבון סכום קצת גבוה יותר מהמתוכנן, על מנת שלא תידרשו להלוואות נוספות עקב הוצאות לא מתוכננות.

 

2. גובה ההון העצמי שתוכלו להשקיע מכספכם:

בנק ישראל מגדיר מהו הסכום המינימלי שרוכש הנכס חייב להשקיע מכספו על מנת לקבל משכנתא:

  • רוכשי דירה ראשונה: לפחות 25% מערך הדירה.
  • משפרי דיור (רוכשי דירה שנייה, שבכוונתם למכור את דירתם הנוכחית): לפחות 30% מערך הדירה.
  • רוכשי דירה להשקעה (מי שבבעלותם לפחות דירה אחת, שלא תימכר עם רכישת דירה נוספת): לפחות 50% מערך הדירה.

 

3. כושר ההחזר החודשי שלכם:

המשכנתא תלווה אתכם שנים רבות, שבמהלכן רמות ההכנסה וההוצאה שלכם עשויות לעבור שינויים עקב אירועים כמו סיום לימודים, קידום בעבודה או התרחבות ההרכב המשפחתי. נסו להתאים את גובה סכום ההחזר החודשי שלכם לשינויים שאתם צופים שיתרחשו בעתיד. ההמלצה המקובלת היא שגובה סכום ההחזר החודשי לא יעלה על כ-1/3 מסך ההכנסות החודשיות, מהן יש להוריד החזרי הלוואות אם קיימים, אם נותרו יותר מ-18 חודשים לפירעון ההלוואה.

 

לאיזו תקופה כדאי לפרוס את המשכנתא?

החליטו על סכום החזר חודשי שאינו גבוה מדי, כך שתוכלו לעמוד בו, אך גם שאינו נמוך מדי, כדי לא לשלם ריבית שלא לצורך. ככל שתפרסו את המשכנתא למשך תקופה ארוכה יותר, גובה ההחזר החודשי יקטן, אך תשלמו יותר ריבית על המשכנתא. מנגד, ככל שתקצרו את תקופת תשלום המשכנתא, עלויות הריבית יפחתו, אך גובה ההחזר החודשי יעלה, והקושי לעמוד בו עלול לעלות בהתאם.

 

תמונה של דגם בית קטן ומטבעות, איור של סרט מדידה, כיתוב: "החכמה היא האיזון: לא פרוס מדי, ולא קצר מידי"

 

קחו בחשבון שגובה ההחזר החודשי עשוי להשתנות במהלך השנים, בהתאם למסלולי המשכנתא שתבחרו והשינויים במשק.

 

 

* אי עמידה בפירעון ההלואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

** האמור כאן הינו בבחינת מידע והסברים כלליים בלבד, אינו מהווה יעוץ פנסיוני או יעוץ אחר, ואינו מהווה תחליף ליעוץ פנסיוני או פיננסי, בהתאם לעניין, המותאם ללקוח ולצרכיו האישיים. ההסברים הינם כלליים ובהתאם לחוק והכללים הידועים במועד העלאת התכנים לאתר.