Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

מסלול אחד או יותר?

תמהיל משכנתא נכון יאפשר לכם ליהנות מיתרונות ולצמצם סיכונים

הכירו את ארבעת מסלולי המשכנתא העיקריים, המשלבים בין סוגי ריבית וסוגי קרן:

 

1. ריבית קבועה, קרן לא צמודה למדד: שיעור הריבית יישאר קבוע, וסכום ההלוואה לא יושפע משינויים במדד. לכן, סכום ההחזר החודשי יישאר קבוע במשך כל תקופת ההלוואה.

 

2. ריבית קבועה, קרן צמודה למדד: סכום ההחזר החודשי יושפע משינויים במדד המחירים לצרכן, ועשוי לעלות או לרדת בהתאם, אך לא יושפע משינויים בריבית במשק. 

 

3. ריבית משתנה, קרן לא צמודה למדד: סכום ההחזר החודשי עשוי לעלות או לרדת בהתאם לשינויים בריבית במשק, אך לא יושפע משינויים במדד המחירים לצרכן. 

 

4. ריבית משתנה, קרן צמודה למדד: סכום ההחזר החודשי עשוי לעלות או לרדת בהתאם לשינויים בריבית במשק ובמדד המחירים לצרכן.

 

המסלולים שונים זה מזה ברמות הסיכון שאתם לוקחים על עצמכם

מסלול מסוג "ריבית משתנה וקרן צמודה למדד" כרוך בחוסר וודאות גבוהה, משום שהוא מלווה בסיכון גבוה לעליית גובה ההחזר עם הזמן, אך במקביל גם מספק סיכוי לירידת גובה ההחזר החודשי. מסלול מסוג "ריבית קבועה וקרן שאינה צמודה למדד" הוא אמנם היציב ביותר, בזכות ההבטחה להחזר חודשי קבוע לאורך כל תקופת ההלוואה, אולם לרוב הוא יעלה יותר, כיוון שהריבית שתוצע לכם תהיה גבוהה יותר.

 

תמהיל: ליהנות מהיתרונות, להפחית את הסיכונים

תוכלו לחלק את סכום ההלוואה בין כמה מסלולים. החלוקה הזו מכונה תמהיל, והיא מאפשרת ליהנות מהיתרונות של כל מסלול, ולפזר את הסיכונים הנלווים לכל אחד מהם.

 

עליון

בנק ישראל קבע את ההגבלות הבאות: 1/3 מההלוואה חייב להיות בריבית קבועה ועד 2/3 בריבית משתנה ובכלל זה רכיב ריבית הפריים. 

 

תחתון

 

 

איך בונים תמהיל מתאים?

התמהיל צריך להתאים לצרכים וליכולות הפיננסיות שלכם היום ובעתיד, ולרמת הוודאות הנדרשת לכם לגבי גובה סכום ההחזר. יועץ משכנתאות יוכל לסייע לכם לבנות את התמהיל המתאים לכם. בקשו המלצות ליועץ מחברים ומכרים שכבר לקחו משכנתא.

 

אינפוגרפיקה של מבחנה בה שלושה חומרים בצבעים שונים, הממחישים את חלוקת סכום ההלוואה בין כמה מסלולים

 

 

* אי עמידה בפירעון ההלואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

** האמור כאן הינו בבחינת מידע והסברים כלליים בלבד, אינו מהווה יעוץ פנסיוני או יעוץ אחר, ואינו מהווה תחליף ליעוץ פנסיוני או פיננסי, בהתאם לעניין, המותאם ללקוח ולצרכיו האישיים. ההסברים הינם כלליים ובהתאם לחוק והכללים הידועים במועד העלאת התכנים לאתר.