Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

אני רק שאלה

תשובות לשאלות גולשים

 

1. "אני עוסק מורשה, האם בנוסף לחשבון הבנק הפרטי שלי עליי לפתוח חשבון בנק נוסף?"

לא. אין חובה לפתוח חשבון בנק נוסף במקרה של עוסק פטור או מורשה. עם זאת, מומלץ לעשות זאת כדי להקל על ניהול התקציב של העסק ולהפרידו מניהול התקציב המשפחתי. חברה בע"מ, לעומת זאת, חייבת לפתוח חשבון עסקי נפרד, משום שהיא ישות פיננסית ומשפטית נפרדת מבעלי המניות שלה. 

 

2. "כעוסק פטור, האם עליי לשלם מס הכנסה וביטוח לאומי?"

כן. הפטור של עוסק פטור הוא לגבי תשלום מע"מ בלבד, וחלה עליו חובת תשלום למס הכנסה ולביטוח לאומי, כמתחייב בחוק.