Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

כשמכניסים שותפים: שותפות או חברה בע"מ?

 

אם תחליטו לצרף שותפים לעסק שלכם, תצטרכו לבחור האם להגדיר את העסק כחברה בע"מ או כשותפות. אז מהי שותפות ומה ההבדל בינה לבין חברה בע"מ?

 

בשותפות מספר השותפים האפשרי מוגבל

ניתן להגדיר עסק כשותפות כאשר הוא כולל 2 שותפים לפחות, ועד 20 שותפים לכל היותר. בחברה בע"מ, לעומת זאת, מספר השותפים האפשרי אינו מוגבל.

 

אופן המיסוי בשותפות הוא אישי

כאשר העסק מוגדר כשותפות, כל שותף יהיה חייב במס לפי מדרגות מס אישיות, בהתאם להכנסותיו. חברה בע"מ תחויב בשיעור אחיד של מס, לרוב נמוך ממדרגות המס האישיות של בעלי המניות. במשיכת משכורת ו/או רווחים בעל המניות יחויב במס נוסף.

 

מידת האחריות המשפטית של השותפים תלויה בסוג השותפות

תוכלו להגדיר האם השותפות היא "רגילה" או "מוגבלת". ההבדל ביניהן מבחינת מידת האחריות המשפטית הוא שבשותפות רגילה כל השותפים אחראים לחובות השותפות, יחד ולחוד. בשותפות מוגבלת אחריות השותפים מוגבלת לסך ההון שהשקיעו, למעט שותף כללי אחד לפחות, שיהיה חייב אישית בכל חובות השותפות ואחריותו אינה מוגבלת.

 

תמונה של שלושה אנשים משלבים ידיים, איור של ניצוצות וכיתוב: "הכנסת שותפים עשויה לשנות את הגדרת העסק"

 

מה יעלה בעתיד העסק במקרה של פטירה או פשיטת רגל?

שותפות המוגדרת כ"רגילה" תחדל להתקיים כשאחד השותפים נפטר או פושט רגל. השותפים הנותרים יכולים לגבש הסכם שותפות חדש, אם הם מעוניינים בכך. במצב בו השותפות מוגדרת "מוגבלת" היא תחדל מלהתקיים עם פטירת השותף הכללי. לעומת זאת, חברה בע"מ יכולה להמשיך להתקיים גם לאחר פטירה או פשיטת רגל של בעל מניות.

 

הידעת קו עליון

כדאי לגבש הסכם שותפות מפורט, המתאר את בעלי התפקידים, ותחומי האחריות, הזכויות והחובות של כל שותף, כדי למנוע חיכוכים וסכסוכים עתידיים.

 

הידעת קו תחתון

 

 

רואה חשבון יוכל לייעץ כיצד להגדיר את העסק

ככל שהעסק יצמח והרווחים יגדלו, כדאי יותר יהיה להגדיר את העסק כחברה בע"מ, על מנת לנצל את שיעורי המס המופחתים, בעיקר אם נדרשת השקעה של הרווחים בחברה לטובת צמיחתה. רואה חשבון יוכל לסייע לכם לקבל את ההחלטה המתאימה ביותר לעסק שלכם בהקשר זה.