Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

הרחבת הכיסוי הביטוחי באמצעות ביטוח סיעודי פרטי

מה מכסה ביטוח סיעודי פרטי והיכן ניתן לרכוש אותו?

 

במקרים רבים, גמלת הסיעוד לא מכסה את מלוא ההוצאות על טיפול סיעודי. אם כוללים בחישוב ההוצאות את עלויות המימון של מטפל, ציוד רפואי, תרופות או טיפולים מיוחדים, ההוצאות יכולות להגיע לאלפי שקלים בחודש ועשרות אלפי שקלים בשנה. ביטוח סיעודי פרטי מרחיב את הכיסוי הביטוחי, ועשוי להקל על הנטל הכלכלי שכרוך בטיפול בהורה סיעודי. ניתן לרכוש ביטוח סיעודי דרך קופות החולים או דרך חברות הביטוח.

 

ביטוח דרך קופות החולים

קופות החולים מציעות ביטוח סיעודי אחיד לחבריהן תמורת תוספת תשלום. גובה התשלום משתנה מקופה אחת לשנייה אך תנאי הפוליסה זהים. בתנאים מסוימים יקבל המבוטח פיצוי חודשי קבוע בהתאם למצבו הסיעודי ולגילו. הפיצוי מגיע לאלפי שקלים בחודש וניתן לתקופה של עד 5 שנים, לאחר תקופת המתנה של 60 יום. פרטים על נוהל הגשת התביעה והמסמכים הרפואיים ניתן למצוא באתרי קופות החולים.

 

הידעת עליון

תקופת המתנה היא הזמן שעובר מרגע שהמבוטח הפך לסיעודי ועד לקבלת הגמלה החודשית עפ"י תנאי הפוליסה, כל עוד לא חל שינוי במצבו במהלך התקופה.

 

הידעת קו תחתון

 

 

 

מי נחשב לסיעודי עפ"י קופות החולים?

מי שאינו מסוגל לבצע לפחות מחצית מפעולות היום-יום או מי שהוגדר כתשוש נפש יוגדר כסיעודי. גם אם אדם אובחן כסיעודי על בסיס מבחן התלות של הביטוח הלאומי, לצורך מימוש הפוליסה של קופת החולים עליו לעבור בדיקה תפקודית להערכת מצבו הרפואי ולצרף לתביעתו מסמכים רפואיים.

 

ביטוח סיעודי פרטי דרך חברות הביטוח

אם תרצו כיסוי רחב יותר מהביטוח שמציעות קופות החולים (לדוגמה: גמלה חודשית גבוהה יותר, הוצאות אשפוז, מימון תרופות או טיפולים ייחודיים), תוכלו לרכוש בנוסף ביטוח סיעודי פרטי דרך אחת מחברות הביטוח. גם כאן, כדי לקבל את הגמלה תצטרכו לעבור מבחן תלות (שמתבצע באמצעות נציג של חברת הביטוח) ולהגיש מסמכים רפואיים. רוב חברות הביטוח מגדירות "סיעודי" מצב בו המבוטח אינו מסוגל לבצע לפחות 50% מהפעולות שנבדקות במבחן. להבדיל מהפוליסה האחידה של קופות החולים, פוליסות הביטוח הסיעודי בחברות הביטוח הפרטיות שונות זו מזו בתנאים ובכיסוי הביטוחי שהן מציעות.

 

היתרון שברכישת ביטוח סיעודי פרטי בגיל צעיר

רכישת ביטוח סיעודי פרטי בגיל צעיר תזכה אתכם בפרמיה (דמי ביטוח חודשיים) נמוכה יותר ותאפשר לכם "צבירת זכויות" לכיסוי עתידי. הכוונה היא שתשלום עבור ביטוח סיעודי משריין למבוטח כיסוי ביטוחי עתידי באחוזים מסוימים בהתאם לתנאי הפוליסה, גם אם יחליט להפסיק את התשלום בשלב מאוחר יותר. ככל שתדחו את רכישת הביטוח הסיעודי לגיל מבוגר יותר, הפרמיה שתשלמו תהיה גבוהה יותר ותוכל להגיע למאות שקלים בחודש (אם הביטוח נרכש אחרי גיל 65), בעוד שהכיסוי הביטוחי יקטן. יש לקחת בחשבון שישנם הבדלים בצבירת הזכויות בין חברת ביטוח אחת לשנייה.

 

רכישת ביטוח סיעודי בגיל צעיר יכולה להיות השקעה משתלמת לטווח הארוך

 

 

איך לבחור ביטוח סיעודי פרטי?

בטרם רכישת ביטוח סיעודי מחברת ביטוח פרטית, חשוב לערוך השוואה בין הפוליסות שמציעות החברות. לרוב, תמצאו הבדלים משמעותיים בצבירת הזכויות, בתקופת ההמתנה, בכיסויים הביטוחיים ובתנאים לעמידה במבחן התלות (ADL). התנאים האלו משמעותיים מכיוון שהם משפיעים על הזכאות לממש את הביטוח, כמו גם על גובה הפיצוי. בנוסף, לפני שמקבלים החלטה, כדאי להתייעץ עם איש מקצוע ומכרים שמימשו ביטוח סיעודי בעבר. תוכלו גם למצוא מידע נוסף על ביטוח סיעודי פרטי באתר משרד האוצר .

 

 

הידעת עליון

חשוב שתשימו לב לפרטים ותקראו את האותיות הקטנות לפני הרכישה של ביטוח סיעודי כזה או אחר, כדי שתוכלו למצות את הזכויות שמקנה לכם הביטוח הסיעודי בעת הצורך.

 

הידעת קו תחתון

 

 

 

בשורה התחתונה: מימוש ביטוח סיעודי פרטי יכול להקל מאוד על הוצאות המשפחה במקרה שאחד ההורים הופך לסיעודי. חשוב לבצע בדיקה מקיפה של תנאי הפוליסה ולהשוות בין ביטוחים לפני הרכישה.