Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

העסקת עובד זר

על קבלת היתר ואופן העסקת עובד זר

כשהמצב התפקודי מתדרדר ויש צורך בטיפול סיעודי צמוד, קיימים שני מסלולים לקבלת היתר להעסקת עובד זר:

 

  • כשיש זכאות לגמלה:

מי שעומד בקריטריונים לקבלת גמלה יכול להמיר את גמלת הסיעוד בכסף ולהעסיק מטפל (ישראלי או עובד זר) באופן קבוע. לצורך כך יש להגיש לביטוח הלאומי בקשה לתשלום קצבה בכסף למעסיק של מטפל צמוד. הסכום נקבע בהתאם לרמת הזכאות שנקבעה. כדי להעסיק עובד זר, יש לפנות לרשות האוכלוסין וההגירה לקבלת היתר להעסקת עובד זר בסיעוד. לטופס הבקשה יש לצרף טפסים נוספים ואישורים המפורטים באתר של רשות האוכלוסין וההגירה.

 

  • כשאין זכאות לגמלה:

מי שלא עומד בתנאי הזכאות לגמלת סיעוד, בשל גובה הכנסותיו, ומעוניין להעסיק עובד זר יגיש בקשה לביצוע מבחן להערכת תלות דרך יחידת ההיתרים של רשות האוכלוסין וההגירה, זאת לאחר שהוגשה בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר בסיעוד.

 

העסקה דרך לשכות סיעוד פרטיות

לאחר קבלת ההיתר, יש להירשם באחת מהלשכות הפרטיות המורשות להעסקת עובדים זרים בסיעוד, שמחזיקות בבלעדיות להבאת העובדים ולקבלת אשרת עבודה עבורם. בלשכה ידאגו למצוא עבורכם את העובד שמתאים לצרכיכם (כולל התאמת השפה ככל שניתן), ובין היתר גם יעשו  לכם "סדר" בתשלומים שיחולו עליכם במסגרת העסקת העובד. פרטים על הסדרי הרישום ורשימת הלשכות הפרטיות המורשות ניתן למצוא באתר רשות האוכלוסין וההגירה.

 

השירותים שנותנות הלשכות הפרטיות

לחצו על הטבלה להגדלה. 

 

מה העלויות שצריך לקחת בחשבון מעבר לשכר העובד?

 

חשוב לקחת בחשבון עלויות נוספות מעבר לשכר העובד. הלשכות הפרטיות גובות סכום חד פעמי של עד 2000 ₪ עבור השמת העובד, ועוד סכום של כ-70 ₪ בחודש עבור דמי ניהול חודשיים (נכון ל- 11/2018). מעבר לכך, יש לקחת בחשבון עלויות נוספות כגון:

 

תשלומים לעובד:

שעות נוספות, תנאים סוציאליים, דמי הבראה, ביטוח לאומי, ביטוח רפואי.

 

תשלומים ללשכה:

אשרת עבודה (פעם בשנה), היתר העסקה (כל 4 שנים).

 

הוצאות מוגדלות עקב נוכחות העובד בבית המטופל:

חשמל, מים, ארוחות, לינה.

 

הידעת עליון

המעסיק מורשה לנכות משכר העובד תשלומים עבור: ביטוח לאומי, חלקו של העובד בביטוח פנסיוני, מס הכנסה והשתתפות בהוצאות מגורים. הסכום לא יעלה על 25% משכר העובד.

 

הידעת קו תחתון

 

 

כאמור, מטופל שזכאי לגמלת סיעוד יכול להשתמש בכספי הגמלה לכיסוי חלקי של ההוצאות עבור העסקת העובד. שאר העלויות חלות על המשפחה. לכן, חשובה היערכות מצד בני המשפחה, כמו גם חשיבה על מקורות נוספים שיכולים לסייע במימון ההוצאות, כגון הפעלת ביטוח סיעודי פרטי (פירוט בהמשך).

 

מגורים משותפים עם עובד זר מצריכים הסתגלות

חשוב לזכור שהעסקת עובד זר לא דומה להעסקה רגילה של עובד, ויחסי עובד-מעסיק כאן הם ייחודיים מכיוון שמדובר באדם נוסף שחי עם המטופל בביתו, על כל המשתמע מכך. מעבר לגידול בהוצאות השוטפות ולצורך בהקצאת חדר בבית עבור העובד, דרושה הסתגלות של שני הצדדים לחיים החדשים. נוכחות גבוהה יותר של בני המשפחה בימים הראשונים יכולה להקל על ההורה בהסתגלות, לעזור להפגת תחושת אי-הנוחות והעלאת תחושת הביטחון, וגם תעזור לכם לוודא שיש תקשורת טובה ונעימה עם המטפל החדש.

 

 

חשוב לזכור שהעסקת עובד זר לא דומה להעסקה רגילה של עובד, ויחסי עובד-מעסיק כאן הם ייחודיים מכיוון שמדובר באדם נוסף שחי עם המטופל בביתו, על כל המשתמע מכך. מעבר לגידול בהוצאות השוטפות ולצורך בהקצאת חדר בבית עבור העובד, דרושה הסתגלות של שני הצדדים לחיים החדשים. נוכחות גבוהה יותר של בני המשפחה בימים הראשונים יכולה להקל על ההורה בהסתגלות, לעזור להפגת תחושת אי-הנוחות והעלאת תחושת הביטחון, וגם תעזור לכם לוודא שיש תקשורת טובה ונעימה עם המטפל החדש.

 

 

בשורה התחתונה: העסקת עובד זר כרוכה בלא מעט ביורוקרטיה מול הרשויות, אך בסופה אתם יכולים להיות שקטים שיש מי שמטפל בהורה שלכם, ולא פחות חשוב, שיכול להקל על בדידותו.