Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

קודם כל, גמלת סיעוד

מהי גמלת סיעוד, מי זכאי לה, ומהו אופן הגשת התביעה?

מהי גמלת סיעוד?

כשההורה הופך לסיעודי, הוא ובני משפחתו נאלצים לעיתים להתמודד עם אתגרים רבים. לדוגמה, הירידה בתפקודו הפיזי (ולפעמים גם המנטלי) של ההורה, הוצאות כלכליות שנדרשות עבור הטיפול בהורה, כמו רכישת ציוד רפואי, טיפולים תרופתיים, ולעיתים גם מטפל צמוד. גמלת הסיעוד של הביטוח הלאומי יכולה לתת פתרון של סיוע כלכלי ומתן שירותים נוספים עבור ההורה הסיעודי.  

 

מה כוללת גמלת סיעוד?

הגמלה כוללת קבלת שירותי סיעוד שונים בהתאם לצרכי ההורה שאותם ניתן לשלב עם קבלת גמלה בכסף. שירותי הסיעוד השונים ניתנים לבחירה מתוך סל שירותים: טיפול בבית, שירותי כביסה, לחצן מצוקה, ביקור במרכז יום לקשיש ועוד. אם תחליטו להעסיק מטפל צמוד, תוכלו לקבל את כל הגמלה בכסף בהתאם לרמת הזכאות שנקבעה לכם, מתוך 6 רמות זכאות. ניתן לבחור תכנית טיפול אישית בעזרת מחשבון בחירת סל שירותים. רשימה של נותני השירותים במסגרת הגמלה ניתן למצוא באתר המוסד לביטוח לאומי.

 

גמלת הסיעוד מאפשרת להורה הסיעודי לבקר במרכז יום לקשיש

 

 

מי זכאי לקבל גמלת סיעוד?

תושב ישראל שהגיע לגיל פרישה, ואינו מקבל גמלה סיעודית ממוסד ממשלתי אחר, יכול בתנאים מסוימים לקבל גמלת סיעוד. תנאים נוספים המשפיעים על הזכאות לגמלה:

1. מידת התלות בעזרת הזולת בביצוע פעולות יום-יום

כדי לעמוד בתנאי זה יש להגיש מסמכים המעידים על יכולת התפקוד של ההורה בביצוע פעולות יום-יומיות. אם לא ניתן לקבוע זאת על פי המסמכים, יגיע מעריך סיעודי לביתו של ההורה בתיאום מראש כדי לבצע בדיקה תפקודית, הנקראת מבחן התלות או מבחן (ADL Activities of Daily Living).

 

במבחן נבדקות 5 פעולות יום-יום: ניידות, הלבשה, אכילה, רחצה ושליטה בהפרשות. כל פעולה מקבלת ניקוד בהתאם לרמת התלות של הנבדק. סכום הנקודות של כל הפעולות שנבדקו יקבעו את רמת הזכאות לגמלה וגובה הגמלה. בבדיקה נבחן גם הצורך בהשגחה של אדם אחר במקרים של מחלת אלצהיימר או תשישות נפש.

 

  • נוכחות מלווה בבדיקה

מעמד הבדיקה עלול לגרום לתחושת אי נוחות עבור ההורה. לכן נוכחות של מלווה או בן משפחה במהלך הבדיקה יכולה להקל עליו, וגם לשמש כעדות במקרה שעולות שאלות בזמן הבדיקה. הנוכחות חשובה במיוחד כשמדובר בחולי אלצהיימר ותשושי נפש שעלולים להיות מבולבלים במהלך הבדיקה. מידע נוסף על תהליך הבדיקה ניתן למצוא באתר המוסד לביטוח לאומי.

 

2. מגורים בבית או בדיור מוגן

 

תנאי נוסף לקבלת הגמלה הוא מגורים בבית או בדיור מוגן. אדם המתגורר במוסד סיעודי, בית אבות, או בבית חולים גריאטרי, לא יהיה זכאי לגמלת סיעוד משום שהוא מקבל את כל השירותים הסיעודיים במוסד עצמו.

 

3. מבחן ההכנסה

הזכאות לגמלה מושפעת גם מרמת ההכנסות והמצב המשפחתי. מי שהכנסותיו גבוהות מהתקרה שהוגדרה ע"י הביטוח הלאומי עשוי לקבל רק גמלה חלקית או לא יהיה זכאי לה כלל. תוכלו לבדוק את הזכאות לגמלה בעזרת מחשבון לבדיקת זכאות לגמלה באתר המוסד לביטוח לאומי.

 

 

אופן הגשת התביעה

כדי לקבל את גמלת הסיעוד יש להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי. ניתן להגיש את התביעה לפקיד התביעות בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים, או לשלוח טופס מקוון דרך אתר הביטוח הלאומי. לטופס התביעה יש לצרף מסמכים רפואיים, אישורים על הכנסות ומסמכים נוספים בהתאם למצבו של המבוטח. כל הפרטים והמסמכים שיש לצרף לטופס התביעה מפורטים באתר המוסד לביטוח לאומי.

 

 

הידעת עליון

במקרה שהביטוח הלאומי החליט לדחות את התביעה, ניתן לערער על החלטת פקיד התביעות. יש להגיש את הערעור בכתב לוועדה מייעצת בסניף בו הוגשה התביעה המקורית.

 

הידעת קו תחתון

 

 

בשורה התחתונה: גמלת הסיעוד מספקת שירותים, טיפולים וסיוע כספי לקשישים סיעודיים ולבני משפחתם. כדי לקבל את הגמלה יש לעמוד בקריטריונים שהוגדרו ע"י המוסד לביטוח לאומי.