Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

אני רק שאלה

תשובות לשאלות גולשים

"אני מעסיק עובד זר עבור אבי, אך נראה שהם לא מסתדרים. האם אפשר להחליף מטפל?"

כן, אם כי סיום עבודה של מטפל זר כרוך בפרוצדורה מול גופים ממשלתיים ובתשלומים נוספים עבור המשפחה. במקרה כזה יש לדווח על כך ללשכה שדרכה נעשה התיווך , ולהסדיר בעזרתה את נושא הרישום מול משרד הפנים, כמו גם את נושא תשלום הפיצויים לעובד הזר והסדרת כל הזכויות הסוציאליות המגיעות לו.

 

"האם אוכל להעסיק את המטפלת הזרה של סבתי בניקיון בביתי ביום החופשי שלה?"

לא. החוק אוסר על העסקת עובד זר בעבודה שונה מזו שמוגדרת בהיתר העבודה שלו. לעובד מותר לעסוק בסיעוד בלבד, ואך ורק עבור המעסיק המוגדר בהיתר העבודה.