Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

מוצרי השקעה ומדדים

 

מוצרי השקעה מאפשרים מסחר מגוון, מאוזן ובטוח יותר בשוק ההון. כשאתם משקיעים במוצר השקעה כגון קרן נאמנות (ראו בהמשך), אתם מפקידים את כספכם בידי מוסד פיננסי (בית השקעות, חברת ביטוח) שקונה בכסף שלכם מניות ו/או אג"ח – אבל ממגוון חברות.

 

מוצרי השקעה מאפשרים מסחר מגוון, מאוזן ובטוח יותר בשוק ההון.

 

בוודאי שמעתם פעם על מדד המעו"ף או מדד תל-אביב 125. מדדים אלו מודדים את ביצועיהם העסקיים של קבוצת חברות המשתייכות לקטגוריה או לתחום מסויים:

 

  • תל אביב 35  - מדד הדגל של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, העוקב אחר 35 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בה.
  • תל אביב ביו-מד - מייצג מניות של חברות ציבוריות העוסקות במחקר ופיתוח בתחום הביו-מד בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
  • מדד תל בונד 60 - עוקב אחר 60 אגרות החוב הקונצרניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה בתל אביב.