Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

מניות

 

מניה היא כלי פיננסי המאפשר לחברות פרטיות לגייס כסף מהציבור. ברכישת מניה רוכש המשקיע חלק בבעלות על החברה המנפיקה את המניה ולכן יכול להנות מרווחים על גדילת ערך החברה או להיחשף להפסדים מירידה בערכה. השקעה במניות מתאימה בעיקר לטווח ארוך ונחשבת להשקעה בסיכון בינוני עד גבוה.

 

תהליך מוצלח של השקעה במניות עובד בצורה הבאה: המשקיע קונה מנייה של חברה מסוימת, החברה עושה שימוש בכספו לקידום עסקיה, לאחר מכן היא מתפתחת וערכה עולה. בעקבות עליית הערך- גם ערך המנייה עולה, החברה מעניקה למשקיע דיבידנד- תשלום מתוך עודפיה או רווחיה, לאחר מכן המשקיע יכול למכור את החברה ולהרוויח גם מהעלייה בערכה.

 

התהליך המתואר כאן מתאר הצלחה, המתבטאת בקבלת רווחים (באמצעות חלוקת דיבידנד) ובעלייה בערך המניה. עם זאת, חייבים לזכור שערכן של מניות יכול גם לרדת ולהסב למשקיע הפסדים. מניות נחשבות לאפיק ההשקעה התנודתי והמסוכן ביותר, אך גם לאפיק בעל פוטנציאל הרווח הגדול ביותר.

 

עליון

כאשר חברה מרוויחה וערך מניתה עולה, גם המשקיעים מרוויחים – אבל רק על הנייר. חברה רווחית יכולה להחליט לשתף את המשקיעים ברווחיה באמצעות דיבידנד. ערך המניה בד"כ יורד לאחר הנפקת דיבידנדים שהרי החברה שיחררה חלק מערכה למשקיעים. חלוקת דיבידנדים מעידה בד"כ על חוסן החברה המנפיקה.

 

תחתון