Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

Breadcrumbs

שוק ההון – היכן שהדברים קורים

 

שוק ההון הוא זירת מסחר לניירות ערך המפגישה חברות עסקיות הזקוקות למימון עם ציבור המשקיעים המחפשים אפיקי השקעה.
 

מרכז הפעילות של שוק ההון הוא בבנייני הבורסה לניירות ערך ברמת גן, אך המסחר בפועל מתרחש וירטואלית ברשת מורכבת המחברת בין משקיעים לבנקים, חברות ביטוח, בתי השקעות ומוסדות פיננסיים נוספים.

 

השחקנים העיקריים בשוק ההון הם קופות גמל, בנקים, חברות ביטוח, קרנות נאמנות, בתי השקעות ומשקיעים פרטיים. גם בתי ההשקעות, הבנקים וחברות הביטוח  מושקעות על ידי משקיעים פרטיים. המסחר בשוק ההון מתבצע בבורסה לניירות ערך.

 

שוק ההון הוא מנוע כלכלי חשוב בכל כלכלה מודרנית. בלעדיו היו חברות חדשות מתקשות לקום ולתפקד בהיעדר ההון הדרוש.