Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

אני רק שאלה

תשובות לשאלות גולשים

1. "אני עוסק פטור. האם אני חייב לנהל ספרים?"
כן. גם עוסק פטור חייב ברמה מינימלית של ניהול ספרים, הכוללת הוצאת חשבונות עסקה, קבלות ורישום ספר תקבולים ותשלומים. מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון או יועץ מס על היקף חובת ניהול הספרים החלה עליך.

 

2. "האם מותר לי לספק סחורה או לתת שירות ללקוח שלא הוציא הזמנת רכש או עבודה?"
אין חובה חוקית לקבל הזמנת רכש או הזמנת עבודה מהלקוח בטרם ביצוע העבודה, אבל קבלת הזמנת העבודה מגינה עליך במקרים מסוימים ולכן כדאי לבקשה.