Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

Breadcrumbs

השלבים בתיעוד עסקה בעסק המספק מוצרים

אילו אסמכתאות מונפקות כשמדובר בעסק המספק מוצרים? להלן דוגמה:

לדלית יש עסק לשיווק ציוד משרדי. לקוח מתקשר ומבקש לרכוש סל מוצרים מסוים.

 

תרשים זה מפרט את שלבי תיעוד העסקה בעסק המספק מוצרים. כאשר לקוח מתקשר לדלית ומבקש לרכוש מהעסק שלה סל מוצרים מסוים, היא מוציאה הצעת מחיר, הלקוח מאשר את ההצעה ושולח הזמנת רכש, דלית מספקת את המוצרים ומצרפת אליהם תעודת משלוח, לאחר מכן היא שולחת חשבונית מס שמשמשת כדרישה לתשלום על המוצרים שסיפקה, הלקוח משלם על המוצרים- ודלית מוציאה קבלה שמאשרת כי התשלום התקבל במלואו.

 

השלבים בתיעוד עסקה בעסק המספק שירות בלבד

במה שונה התהליך כשמדובר בעסקים המספקים שירותים, ולא מוצרים או סחורות? להלן דוגמה:
ריקה היא מעצבת גראפית פרילנסרית, שעובדת עבור חברות המשלמות שוטף + 60. לקוח מבקש שתעצב עבורו ברכה לראש השנה.

 

כאשר העסק מספק שירות בלבד, התהליך מעט שונה ביחס לעסק המספק מוצר. ניקח לדוגמה את השלבים בתיעוד עסקה של ריקה- מעצבת גרפית פרילנסרית, ולקוח שמבקש ממנה עבודה. ריקה מוציאה הצעת מחיר, הלקוח מאשר את ההצעה ומפיק הזמנת עבודה הכוללת את פרטי העסקה. לאחר מכן ריקה מבצעת את העבודה ומפיקה חשבון עסקה המהווה דרישת תשלום. הלקוח משלם את התשלום, ולאחר קבלתו ריקה מפיקה חשבונית מס קבלה.

 

לשפר את תזרים המזומנים באמצעות שימוש בחשבוניות עסקה

אם אתם בעלים של עסק המספק שירותים, אתם רשאים להנפיק חשבון עסקה כדרישת תשלום ולהוציא חשבונית מס קבלה רק לאחר קבלת התשלום בפועל. כך תוכלו לדחות את תשלום המס לשלב שבו התשלום כבר התקבל אצלכם ולשפר את המצב התזרימי של העסק שלכם.