Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

Breadcrumbs

עקרונות לכתיבת התוכנית העסקית

 

אספתם את כל המידע הדרוש? עכשיו רק נותר להציג אותו בצורה שתשרת אתכם ואת בעלי העניין האחרים בצורה המיטבית. ריכזנו עבורכם מספר עקרונות מנחים לכתיבת התוכנית העסקית:

 

מהימנות

ודאו כי המידע שאתם מציגים מהימן ומדויק. אל "תעגלו פינות" או תייפו את הנתונים כדי לשכנע אחרים. זה ייפגע בעיקר בכם.

 

פשטות ובהירות

כתבו קצר, תמציתי וברור, כדי שכל מי שקורא את התוכנית (בנקאי, משקיע, מנהל) יבין אותה בקלות.

 

יסודיות

 הקפידו לספק את כל הפרטים הרלוונטיים לחלקי התוכנית השונים.

 

כתיבה מכוונת מטרה

חישבו על התוכנית כעל הבסיס להצלחת העסק שלכם. כתבו אותה במטרה שתשמש אתכם הן בשלב ההקמה והן לאורך חיי העסק.

 

שקלו להיעזר ביועץ

זה אמנם עולה כסף, אבל הערך שתקבלו מגורם אובייקטיבי ומקצועי ישתלם לכם.