Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

Breadcrumbs

השגת המידע והנתונים הדרושים

 

איסוף הנתונים הוא תהליך חשוב. ככל שתאספו יותר מידע מהימן ממקורות מגוונים, כך תעמיקו את היכרותכם עם הסביבה העסקית הרלוונטית, ותשפרו את סיכויי ההצלחה שלכם. תוכלו להשיג את המידע והנתונים בכל אחת הדרכים הבאות:

  • סקר שוק עצמאי – לדוגמה, בקשת הצעות מחיר מספקים ומתחרים
  • תישאול לקוחות פוטנציאליים ובעלי עסקים אחרים
  • מידע ציבורי הזמין ברשת
  • כתבות ומחקרי שוק (מהעיתונות הכלכלית)
  • מאגרים חינמיים (לדוגמה מאגר משרד התמ"ת ועוד)
  • מאגרים או חברות מקצועיות בתשלום (לדוגמה "דן אנד ברדסטריט" או "BDI”)

 

בתמונה איש מסתכל על מחשב פתוח, בו מוצגות טבלאות ותרשימים, כיתוב: "אספו מידע מהימן ממקורות מגוונים"