Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

מבנה התוכנית העסקית

 

ודאו שהתוכנית העסקית שלכם כוללת לפחות את הפרקים הבאים:

 

תקציר מנהלים

פרק זה מתאר את החזון העסקי, המוצר, השוק ועיקרי התוכנית הפיננסית. למרות שתקציר המנהלים הוא הפרק הראשון שיופיע בתוכנית, נסחו אותו בסוף, אחרי שכתבתם את התוכנית הפיננסית כולה.

 

תיאור העסק

תארו מהו הרעיון העסקי, מהו המוצר או השרות, כיצד מהווה המוצר מענה לצורך קיים, מי הם היזמים ואילו כישורים וניסיון הם מביאים עימם.

 

ניתוח שוק

סקרו את השוק בו אתם מתכוונים לפעול, את רמת התחרות הענפית ואת המתחרים. הגדירו את קהל היעד שלכם, ונתחו את העסק שלכם והסביבה העסקית שלו. אפשר לעשות זאת באמצעות מודל S.W.O.T (חוזקות, חולשות, הזדמנויות ואיומים).

 

המודל העסקי

המודל העסקי מפרט כיצד בכוונתכם להגשים את החזון העסקי, והוא למעשה מהווה תיאור של תהליך ייצור ההכנסות (ורווחים) בעסק.

 

תוכנית שיווקית

פרטו את הפעולות שאתם מתכננים לעשות כדי ליישם את האסטרטגיה שלכם. הגדירו את המיצוב של העסק או המוצר שלכם, ובהתאם לכך תכננו את שיטות המכירה, הפרסום, הקד"מ, היח"צ, ויתר האמצעים ליישום.

 

תוכנית תפעולית

תארו את תהליך הייצור, המשרדים, המחסנים, המכונות, כלי הרכב, כוח האדם וכל מרכיב אחר שנדרש לתפעול העסק.

 

תוכנית פיננסית
התוכנית הפיננסית היא לב התוכנית העסקית, ומטרתה להציג את החישובים המוכיחים כי העסק עתיד להיות רווחי. במסגרת התוכנית הפיננסית, תמחרו את חומרי הגלם, העלויות והתקורות, אל מול תמחור המוצר או השירות. כמו כן הציגו תכנון תקציב, תזרים ותוכנית השקעות.

 

עליון

ודאו כי התוכנית העסקית שלכם כוללת את כל המידע הנדרש לבעלי עניין כדי להבין את כוונותיכם העסקיות

 

תחתון