Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

עסקים שונים – הוצאות שונות

 

לכל עסק הוצאות מוכרות משלו. מברשות צביעה יוכרו כהוצאה מוכרת לצבעי, אך לא יוכרו אם ידווחו ע"י בעלת סטודיו למחול. עם זאת, קיימות הוצאות מוכרות הרלוונטיות לכל סוגי העסקים לדוגמה: אחזקת משרד, חשבונות ארנונה, אינטרנט, אימון עסקי ועוד. מס הכנסה מפרט את סוג ההוצאה המוכרת כפי שהיא מוגדרת במס הכנסה, ואת אחוז ההכרה במע"מ. תוכלו למצוא את הרשימה המתעדכנת מעת לעת באתר רשות המיסים

 

הידעת עליון

אם שילמת על לקוח במסעדה, תוכל לדווח על ההוצאה כהוצאה מוכרת, אבל רק בתנאי רק אם הלקוח הוא מחו"ל וגם אז תוך הקפדה על כללי רישום ודיווח מפורטים.מעבר לכך, קובעת רשות המסים כי הוצאות כיבוד מחוץ למקום העסק אינן מוכרות לצרכי מס.

 

הידעת קו תחתון

 

 

הוצאות על לימודים אקדמיים והשתלמויות
הוצאות על לימודים אקדמיים שמטרתם רכישה של מקצוע חדש או כאלו שרק בעל העסק עצמו הוא הנהנה מהם (ולא העסק עצמו) אינן מוכרות כהוצאה מוכרת. לדוגמה: מעצבת פנים שרוצה לעשות הסבה מקצועית לעריכת דין לא תוכל להגיש את הוצאות שכר הלימוד כהוצאה מוכרת מכיוון שההוצאה לא נועדה ליצור הכנסה לעסק, אלא לשרת את טובת בעל העסק. לעומת זאת, מדריך תיירים שרוצה ללמוד אנגלית כדי להגדיל את קהל לקוחותיו יוכל להגיש את הוצאות הקורס כהוצאה מוכרת מכיוון שההוצאה נועדה לשרת את העסק וליצור הכנסות נוספות. 

 

הוצאות רכב
כבעלי עסקים, תוכלו להצהיר על כל הוצאות הרכב שלכם - אגרת רישוי, ביטוח רכב, תיקוני רכב, טיפול לרכב וכמובן - דלק. היות שלרוב הרכב משמש אותנו גם למטרות פרטיות, תיחשב ההוצאה להוצאה מוכרת חלקית.

 

הידעת עליון

המדינה אינה תומכת בשום אופן של עבירה על החוק. קנסות ודוחות או כל הוצאה בעלת אופי עונשי לא תוכר כהוצאה מוכרת.

 

הידעת קו תחתון

 

 

נסיעה לחו"ל למטרות עסקיות

במקרים רבים, משלבים אנשי עסקים את הנסיעה העסקית עם פעילויות פרטיות. כדי לתת מענה למורכבות זו, הגדירו הרשויות תקרות והגדרות להוצאות טיסה, אש"ל ולינה. 

 

טסים לכנס מקצועי לחו"ל ורוצים לדעת על אילו הוצאות תוכלו לקבל החזר? על עלות הכנס תוכלו לקבל החזר. על עלות הטיסה תוכלו לקבל, אבל לא במחלקה ראשונה. על אוכל בחו"ל תוכלו לקבל החזר אבל לא במסעדות יוקרה. על חשבון המיני בר לעומת זאת, לא תוכלו לקבל החזר כלל וכלל.