Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

אני רק שאלה

תשובות לשאלות גולשים

1. "האם אוכל לשנות את החיסכון הפנסיוני שבחרתי במהלך תקופת ההעסקה שלי?"

כן. תוכלו לעבור לחיסכון וביטוח פנסיוני אחר בכל זמן שתרצו. המשמעות היא שאם אתם מתקשים להחליט עם הכניסה למקום העבודה החדש האם להמשיך את החיסכון הקיים או לא, תוכלו להמשיך אותו בינתיים ולהחליט בהמשך. רק חשוב לדאוג בזריזות להמשך ההפקדות.

 

2. "איך אוכל לדעת כמה נקודות זיכוי ממס הכנסה מגיעות לי?"

נקודות זיכוי ממס ניתנות לפי מצב משפחתי, גיל, מין, השכלה, שירות צבאי ועוד. ניתן למצוא פרטים על האוכלוסיות הזכאיות באתר כל זכות.

 

 

*האמור כאן הינו בבחינת מידע והסברים כלליים בלבד, אינו מהווה יעוץ פנסיוני או יעוץ אחר, ואינו מהווה תחליף ליעוץ פנסיוני או פיננסי, בהתאם לעניין, המותאם ללקוח ולצרכיו האישיים. ההסברים הינם כלליים ובהתאם לחוק והכללים הידועים במועד העלאת התכנים לאתר.