Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

תיאום מס והחזר מס

אין סיבה שתשלמו יותר ממה שאתם חייבים

למעבר בין מקומות עבודה עשויה להיות השפעה על אופן חישוב המס שלכם. כדאי לבדוק האם יש צורך בתיאום מס או החזר מס, כדי לא לשלם יותר ממה שאתם באמת חייבים.

 

תיאום מס: למנוע תשלום עודף של מס

גובה המס שמנוכה מהשכר החודשי מבוסס על חישוב משוער של ההכנסות שלכם במהלך השנה. אם בשנת המס הנוכחית הייתה לכם הפסקה ברצף העבודה, יכול להיות שאתם משלמים יותר מהנדרש. בקשה לתיאום מס תביא לחישוב מחודש של הסכום שעליכם לשלם, ותמנע תשלום מיותר, עוד במהלך שנת המס עצמה.

 

עליון

עליכם לערוך תיאום מס גם במצב בו אתם עובדים ביותר מעבודה אחת.

 

תחתטו

 

 

איך מגישים בקשה לתיאום מס?

הגשת הבקשה צריכה להתבצע במהלך שנת המס, ולא אחריה. ניתן להגיש את הבקשה באתר האינטרנט או במשרדי מס הכנסה, וכן באמצעות יועץ מס או רואה חשבון. פרטים נוספים באתר רשות המיסים

 

החזר מס: אם שילמתם יותר מדי מס

אם הייתה תקופה שבמהלכה לא עבדתם, או אם שכרכם השתנה במקום העבודה החדש ולא ערכתם תיאום מס במהלך השנה, ייתכן ששילמתם יותר מס מהנדרש. במקרה זה, תוכלו לקבל החזר מס בסוף שנת המס.

 

תמונה של אישה רוכנת ליד מסך מחשב וגבר שיושב מול המחשב. הכיתוב "אולי מגיע לכם כסף בחזרה?"

 

איך מגישים בקשה להחזר מס?

ניתן להגיש בקשה בסוף שנת המס ועד 6 שנים אחורה במשרדי מס הכנסה באזורכם. תתבקשו למלא טופס בקשה, ולצרף טפסי 106 מהמעסיק הישן ומהחדש שמעידים על גובה הכנסותיכם לאורך שנת המס.

 

עליון

בקשה להחזר מס עלולה להביא לעיתים דווקא לחיוב נוסף של מס. לפני הגשת הבקשה בדקו את זכאותכם באתר רשות המיסים או התייעצו עם יועץ מס או רואה חשבון.

 

תחתטו