Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

ממשיכים לחסוך לפנסיה

כך תשמרו את זכויות הפנסיה שלכם

מיד בתחילת העבודה חשוב שתסדירו את המשך החיסכון הפנסיוני שלכם משתי סיבות עיקריות:

1. חוק פנסיה חובה - החוק מחייב אתכם ואת המעסיק להסדיר את ההפקדות לפנסיה תוך שלושה חודשים מתחילת ההעסקה, ולהפקיד רטרואקטיבית מהיום הראשון לעבודה.

2. שימור הזכויות והכיסוי שלכם - אם בתקופה שבין העבודות התקיימה הפסקה ברצף ההפקדות, שהתמשכה מעבר לתקופה המוגדרת בתנאי החיסכון והביטוח הפנסיוני שלכם, ייפגעו זכויות הוותק בחיסכון והכיסוי הביטוחי שלכם למקרים של אובדן כושר עבודה או מוות.

 

גברת מחזיקה מטבע שעומדת להיות מושלכת לתוך צנצנת מלאת מטבעות לחסכון. הכיתוב המלווה את התמונה: "לשמר את הזכויות והכיסוי הביטוחי שלכם"

 

תוכלו להמשיך את החיסכון הישן, או להתחיל חדש

תוכלו להמשיך את החיסכון והביטוח הפנסיוני הקודם, או להעביר את הכספים שצברתם למוצר פנסיוני אחר. המעסיק מחויב להעביר את הכספים לחיסכון והביטוח הפנסיוני שתבחרו. חשוב לוודא מול הגוף הפנסיוני שההפקדות אכן החלו להיקלט אצלו.

 

עליון

אם לא תעבירו למעסיק את בחירתכם בתוך זמן קצר, הוא יפקיד את הכספים לקרן פנסיה שמוגדרת כברירת מחדל של המעסיק.

 

תחתון

 

 

הפקדתי לפנסיה באופן עצמאי, אפשר להפסיק?

אם הפקדתם עצמאית לחיסכון והביטוח הפנסיוני שלכם בתקופה שבין העבודות, כדאי להפסיק את ההפקדות רק אחרי שווידאתם מול הגוף הפנסיוני שהמעסיק התחיל להפקיד עבורכם.

הביורוקרטיה לקחה קצת זמן, והמעסיק לא החל להפקיד מיד עם תחילת העבודה? עליו להפקיד רטרואקטיבית מתאריך תחילת העבודה. אם ביצעתם הפקדות באופן עצמאי בגין החודשים הללו, תוכלו לבקש החזר מהגוף הפנסיוני. פרטים נוספים באתר כל זכות.