Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

לפני הכל, בדקו כמה זה עולה לכם

בדיקת עלויות ב-4 צעדים פשוטים

למחירי המוצרים והשירותים בעסק שלכם יש השפעה מכרעת על הצלחת העסק. קביעת מחיר נכון עשויה להזניק את המכירות שלכם, בעוד שנקיטה באסטרטגיית תמחור שגויה יכולה ליצור בעיות עסקיות מיותרות בהמשך הדרך. השלב הראשון בדרך לקביעת המחיר הוא חישוב מדויק ככל הניתן של עלות הייצור ואספקת  המוצר או השירות שלכם על כל מרכיביהם (כולל העלויות העקיפות, כמו חשבון החשמל ודמי השכירות). חישוב זה מכונה "תמחיר" ובסופו תדעו מהו המחיר המינימלי בו עליכם למכור את המוצר או השירות על מנת להרוויח, וכמה יחידות או שירותים עליכם למכור על מנת לכסות את עלויות העסק.

 

שני ילדים הלבושים בחליפות ועניבה יושבים בין ערמות של ניירות ועושים חישובים

 

בדיקת עלויות בארבעה צעדים פשוטים

כדי לבצע תמחיר מדויק ככל שניתן, עליכם לאסוף את העלויות הישירות והעקיפות הכרוכות בייצור מוצר או יחידת שירות, ועל בסיס זה לקבוע את הרווח הרצוי מהמכירה. יש לבצע את התמחיר בארבעה שלבים:

 

שלב א' – חישוב העלויות הישירות ליחידה

העלויות הישירות הן עלויות שמשמשות בצורה ישירה לאספקת המוצר או יחידת השירות שאתם מוכרים. ניקח לדוגמא פיצרייה שהיקף הפעילות החודשי שלה עומד על 1,000 מגשי פיצה בחודש. העלות הישירה של פיצה היא עלות הבצק, הרוטב, הגבינה ושאר הרכיבים שלה. כדי לקבוע תמחיר של מגש פיצה אחד, נחלק את עלויות חומרי הגלם במספר המוצרים, כפי שניתן לראות כאן:

מוצר - מגש פיצה

 

אינפוגרפיקה

 

 

 

עליון

אם מדובר בעסק נותן שירות, העלות הישירה ליחידת שירות היא עלות שעת עבודה של עובד שלכם כפול מספר השעות שעליו להשקיע באספקת השירות. עלות זו כוללת את השכר השעתי, את עלות הנסיעות, החניה וכד'.

 

תחתון

 

 

שלב ב' – חישוב כלל העלויות העקיפות בעסק

העלויות העקיפות הן עלויות שאינן קשורות בצורה ישירה למוצר או השירות אך לא ניתן לקיים את העסק בלעדיהן, כמו חשבון החשמל של העסק, שכר הדירה וכד'. בדוגמה זו חישבנו את העלויות העקיפות של הפיצרייה:

 

אינפוגרפיקה

 

עליון

זכרו שגם המשכורת שאתם מושכים בתור בעלי העסק מהווה עלות עקיפה, ועל כן גם היא נכללת בתמחיר.

 

תחתון

 

 

שלב ג' – "העמסת" העלות העקיפה על יחידת המוצר או השירות

כדי להעריך נכונה את העלויות העקיפות של מוצר או שירות מסוים, יש לתת משקל יחסי לכל מרכיב עלות לפי התרומה שלו בייצור ובמכירה שלהם. שיטה זו מכונה "מפתח העמסה". לדוגמה, בפיצרייה שלנו נמכרים מגשי פיצה, לימונדה טבעית ושאר משקאות קלים. לכן, המשקל שניתן לעלות החשמל בייצור הפיצה יהיה גבוה יותר מאשר בייצור הלימונדה וקירור המשקאות הקלים, ואילו המשקל שניתן לעלות המים יהיה גבוה יותר בייצור הלימונדה מאשר בייצור הפיצה.

 

אינפוגרפיקה

 

 

עליון

יש להעמיס רק את העלויות העקיפות שתרמו לייצור המוצרים ולמכירתם. כך למשל, לא נעמיס את עלות עובדי הייצור על המשקאות הקלים שנמכרים בפיצרייה, משום שהם מיוצרים מחוצה לה.

 

תחתון

 

 

שלב ד' – סכימת העלויות הישירות והעקיפות

כעת כל שנותר לעשות הוא לחבר את העלות הישירה והעלות העקיפה כדי לקבל תמחיר מלא של המוצר. בדוגמה שלפנינו, ניתן לראות את התמחיר של מגש פיצה אחד:

 

אינפוגרפיקה

 

 

 

עליון

התוצאה שתתקבל מהתמחיר היא תמונה ברורה של עלות כל מוצר או שירות שאתם מוכרים. זהו מידע קריטי שיאפשר לכם לקבל החלטות טובות יותר לגבי קביעת המחיר.

 

תחתון