Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

אני רק שאלה

תשובות לשאלות גולשים

 

1. אני לא בן אדם "רוחני". לא מצליחה לנסח חזון... מה עושים?
לא חייבים להיות רוחניים כדי לנסח חזון. התחילי בניסיון לדמיין איך בדיוק ייראה העסק שלך בעוד 5 שנים מהיום. איך ייראה יום העבודה שלך? כמה עובדים תעסיקי? מי יהיו הלקוחות שלך? אם דמיון זה לא הצד החזק שלך, נסי לגבש את החזון באמצעות מענה מובנה על השאלות המופיעות בפרק החזון העסקי במדריך זה.

 

2. מה הקשר בין תכנון עסקי לתוכנית העסקית?
התוכנית העסקית מציגה באופן מסודר את הנחות העבודה המשמשות כבסיס לתכנון העסקי שגיבשתם, ואת הפרטים והשלבים המרכיבים אותו. התוכנית כוללת עוד כמה מרכיבים - כגון כאלה הנוגעים לתוכניות השיווקיות, התפעוליות והפיננסיות של העסק - אשר מהווים שלבים מתקדמים יותר של התכנון העסקי.