Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

הצבת יעדים עסקיים

מטרות הביניים בדרך להצלחה

 

בשונה ממטרות עסקיות, המייצגות את התוצאה הסופית אליה אנו רוצים להגיע, יעדים הם תחנות ביקורת בדרך אל המטרה, או מטרות ביניים קצרות-טווח, שעוזרות לנו לוודא שאנחנו בדרך הנכונה להשגת המטרה העסקית.

 

עליון

מטרה:  תוצאה סופית שאותה רוצים להשיג.
יעד: מטרת ביניים ברת מדידה, המאשרת לנו כי אנחנו בדרך הנכונה להשגת התוצאה הסופית.

תחתון

 

 

דוגמאות ליעדים:

  • להגיע ל-300,000 ש"ח הכנסות מאירועי חגי תשרי.
  • לצמצם את עלות חשבונות החשמל והמים ב-10% עד סוף פברואר.
  • לגייס 8 עובדים מיומנים למחלקת תמיכה טכנית עד סוף יוני.

שימו לב שאת היעדים מציבים לאחר גיבוש האסטרטגיה העסקית,
וזאת משום שכל יעד אמור לבטא ולמדוד הצלחה של פעולה מסוימת, שאותה ביצעתם כחלק מיישום האסטרטגיה.