Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

היתרונות שבהשקעה באגרות חוב

 

היתרונות שבהשקעה באגרות חוב

 

השקעה באגרות חוב היא מקובלת ונפוצה הן בקרב משקיעים פרטיים והן בקרב משקיעים מוסדיים, כגון חברות הביטוח, הפנסיה, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות. אגרות חוב לרוב נתפסות כאפיק סולידי ביחס לאפיקי השקעה אחרים, כגון מניות, ויש להן מספר יתרונות מרכזיים:  

 

1. הן מייצרות הכנסה קבועה ושוטפת, ומהוות גורם מייצב בתיק ההשקעות כנגד הרכיב המנייתי, שלרוב נתפס כתנודתי ומסוכן יותר.
 

2. תנאי ההלוואה והתשואה העתידית שלהן קבועים וידועים מראש, בניגוד להשקעה במניות.
 

3. הן אינן דורשות זמן רב ומשאבים בניהול ההשקעה, וזאת בניגוד להשקעה במניות, שלרוב דורשת ניתוח מעמיק ושוטף של שוק ההון.

 

בתמונה ערימה של סלעים בים, איור של כדור פורח, כיתוב: "אגרות חוב מהוות גורם מאזן בזמנים שהשוק תנודתי"