Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

Breadcrumbs

הוצאות שוטפות או שיטפון של הוצאות?

"תכניות החיסכון" הקטנות שכדאי לפתוח לעצמנו עוד היום

למרבית העסקים יש מגוון הוצאות שוטפות, כמו חשמל, מים, תקשורת, שכ"ד ועוד. להוצאות האלו יש נטיה לגדול עם הזמן, וגם כאן, כדאי לוודא באופן תקופתי שאתם לא משלמים כספים מיותרים.

 

נהלו מו"מ מחודש על מחירי המנויים שלכם:

  • ספק טלפון
  • ספק אינטרנט / ספק תוכן
  • שירותים דיגיטליים כמו מייל, אחסון מידע ושירותי ענן

 

הידעת קו עליון

השאירו לעצמכם תזכורות ביומן להתעדכן במבצעים על הוצאות טלפון ואינטרנט.

 

הידעת קו תחתון

 

 

צמצמו את הוצאות השכירות

  • אם אתם יודעים שאתם משלמים ביוקר על שכ"ד, נסו לנהל מו"מ מול בעל הנכס להוזלת העלויות.
  • בדקו חלופות זולות יותר.
  • שקלו להשכיר את העסק לעסקים אחרים מחוץ לשעות הפעילות.
  • אם בית העסק גדול מהשטח הדרוש לכם, שקלו להשכיר חלק ממנו לעסקים אחרים.
  • אם זה אפשרי, עברו לעבוד מהבית במקום לשכור משרד.

 

צמצום הוצאות השיווק והפרסום

האפשרות לצמצם בהוצאות הפרסום והשיווק של העסק היא מפתה מאוד, אלא ששיווק ופרסום הם מנועים חשובים של העסק, שתכליתם לייצר הכנסות (גם אם באופן עקיף ובזמן מאוחר יותר). עם זאת, מומלץ לבחון מדי פעם את יעילות אמצעי הפרסום שעבורם אתם משלמים.

 

איך בוחנים את יעילות אמצעי פרסום?

 

  • כשלקוח חדש מגיע, שאלו אותו איך הוא הגיע לעסק. האם במקרה, או בעקבות אחד מאמצעי הפרסום שלכם? התשובות יעניקו לכם אינדיקציה לגבי מידת האפקטיביות של ערוצי הפרסום השונים. 
  • בדקו האם העסק מגיב לטובה מאז שהתחלתם לפרסם או לשווק בערוץ מסוים. אם עבר זמן סביר ואינכם מבחינים בשינוי משמעותי, כנראה שערוץ זה אינו אפקטיבי.