Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

אני רק שאלה

תשובות לשאלות גולשים

 

1. "מה החשיבות של ביצוע ספירת מלאי בסוף שנה?"

כל עסק אשר פעילותו היא מכירת מוצרים מחויב בהתאם להוראות ניהול ספרים לערוך ספירת מלאי בסוף שנה. תוצאות ספירת המלאי משמשות לצורך עריכת הדוח הכספי וחישוב הרווח וההפסד השנתיים של העסק. יש לשמור את ספירת המלאי כחלק מספרי העסק על פי הוראות ניהול ספרים.

 

2. "ספירת המלאי השנתית מאלצת אותי לסגור את העסק ולהפסיד ימי פעילות. האם יש דרך לייעל את התהליך?"

כן. ישנה אפשרות להשתמש במערכת ממוחשבת הכוללת קוראי ברקודים כדי לבצע את תהליך ספירת המלאי באופן מהיר ויעיל יותר. לשם כך, יש צורך להצמיד ברקוד לכל מוצר.