Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

שמירה על רצף תעסוקתי

הזכויות שתלויות ברצף התעסוקתי שלכם

ישנן הטבות וזכויות שתלויות בשמירה על רצף תעסוקתי, שאמנם לא מקבלות ביטוי מיידי בחשבון הבנק, אבל הן משמעותיות לטווח הארוך, ולכן חשוב לקחת גם אותן בחשבון בקבלת ההחלטה האם לחזור לעבודה. השמירה על רצף תעסוקתי תשפיע, בין היתר, על ארבעה דברים:

 

1. צבירה לקרן הפנסיה - החזרה לעבודה תאפשר המשך הפקדות וצבירה לקרן הפנסיה, הן מחלקו של העובד והן על ידי המעסיק. אם ההחלטה היא להישאר בבית, חשוב להמשיך להפקיד לקרן הפנסיה באופן עצמאי, גם כשהמעסיק הפסיק להפריש את חלקו. זאת כדי לשמור על רצף ההפקדות והזכויות בביטוחי הפנסיה ולהגדיל את הסכום העתידי שתקבלו בגיל פרישה. כדאי להתייעץ על אופן ביצוע הפעולות עם יועץ פנסיוני. 

 

2. רצף הוותק שצברת במקום העבודה - הוותק משפיע על זכויות כמו מספר ימי החופשה וימי המחלה שזכאים להם, גובה דמי ההבראה, פיצויי הפיטורין ועוד. הרצף יישמר (וייצבר) עד תום תקופת חופשת הלידה הניתנת כחוק (26 שבועות נכון לשנת 2018).

 

3. דמי לידה בילד הבא - הזכאות לקבלת דמי לידה כפופה בעמידה במספר תנאים, וביניהם מספר חודשי העבודה של האישה לפני הלידה, כפי שמפורט באתר הביטוח הלאומי. הישארות בבית בתום חופשת הלידה למשך תקופה ארוכה עלולה להוביל לאי עמידה בתקופת האכשרה הנדרשת לקבלת דמי לידה בלידה הבאה.

 

4. דמי אבטלה - הזכאות לקבלת דמי אבטלה מותנית בתקופת אכשרה של 12 חודשי עבודה לפחות מתוך 18 חודשים שלפני בקשת דמי האבטלה. חופשה ללא תשלום לאחר לידה (עד כרבע ממספר החודשים שבהם עבדת לפני היציאה לחופשת הלידה, אך בכל מקרה לא יותר מ- 12 חודשים מיום הלידה) מאריכה את החודשים הכלולים בתקופת האכשרה. מידע נוסף ניתן למצוא באתר הביטוח הלאומיחזרה לעבודה תאפשר צבירה של חודשי עבודה הנדרשים לזכאות.

 

נצלו הטבות כספיות שמגיעות לכם

ישנן הטבות הניתנות להורים עובדים, שיכולות לחסוך לכם הרבה כסף:

  • שעת הורות - בתום חופשת לידה הניתנת כחוק, תהיו זכאים ל-4 חודשי "שעת הורות". המשמעות היא שבכל יום במהלך תקופה זו תוכלו לעזוב את העבודה למשך שעה אחת ביום ועדיין לקבל תשלום עבורה. הזכות תלויה בהיקף המשרה, ניתנת גם אם האם אינה מניקה, ויכולה להתחלק בין שני בני הזוג. 

 

תמונה של אם ותינוק, איורים של צעצועי תינוקות וכיתוב: "מגיעה לך שעת הורות גם אם אינך מניקה"

 

  • נקודת זיכוי ממס נוספת - מספר הילדים משפיע על נקודות הזיכוי במס הכנסה, עבור אבות ואימהות כאחד. כדי לקבל את כל הנקודות המגיעות לכם, העבירו למעסיק צילום ספח תעודת זהות הכולל את מספר הילדים העדכני שלכם, ומלאו במהלך שנת המס טופס 101 הכולל גם הוא את מספר הילדים העדכני. לחישוב נקודות המס המגיעות לכם ניתן להיעזר במחשבון נקודות זיכוי באתר רשות המסים

 

  • סבסוד מעונות יום - ישנם מעונות הנמצאים בפיקוח ממשלתי, שבהם תוכלו לקבל השתתפות של המדינה במימון המסגרת, בהתאם לתנאי הזכאות. גובה התמיכה נקבע על-פי דרגות השתתפות, המתבססות ברוב המקרים על רמת ההכנסה לנפש במשפחה. למידע נוסף בנושא זה, פנו לאתר משרד הכלכלה.

 

הידעת עליון

אם יש לכם מטפלת בבית שנמצאת עם התינוק או קרוב משפחה שעוזר לכם לטפל בתינוק, בדקו האם אתם יכולים להיעזר בהם גם בקליטת הילדים הגדולים יותר מהגנים/בתי הספר, בהכנת ארוחות עבורם, בשמירה עליהם כשהם חולים וכיו"ב, ובכך לחסוך עלות צהרונים וניצול ימי מחלה. 

 

הידעת קו תחתון

 

 

  • מענק עבודה – הכוונה לתוספת הכנסה הניתנת לבעלי הכנסות נמוכות, במטרה לתמרץ יציאה לעבודה. בבדיקת הזכאות למענק עבודה נבדקות גם הכנסות בן/בת הזוג. תוכלו לבדוק את זכאותכם ולברר כיצד יש להגיש את הבקשה באתר רשות המיסים. הזכאות למענק היא שנתית כך שיש להגיש את הבקשה בכל שנה מחדש.