Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

הצעה לדוגמה

מבנה של הצעת מחיר

מבנה הצעת המחיר תלוי באופי העסקה והעסק שלכם. בתור התחלה, תוכלו להיעזר במבנה הזה ולהתאים אותו לצרכים שלכם

 

מבנה של הצעת מחיר צריך להכיל לוגו של העסק בראש העמוד. לאחר מכן, פתיח אישי עבור הלקוח, תיאור העסק, תיאור הפתרון המוצע, תיאור תהליך העבודה ולו"ז לביצוע לפי שלבים, עלויות ההצעה, גידור סיכונים, תנאי תשלום והבהרות משפטיות. בסוף המסמך מומלץ להוסיף חתימה וחתימת הלקוח

 

 

1. פתיח אישי עבור הלקוח: פנו אישית ללקוח. תארו את הצורך שהועלה ואת הייחודיות בפתרון שמציע המוצר או השירות שלכם. 

 

2. תיאור העסק שלכם: כאן המקום להדגיש שאתם הבחירה הנכונה. פרטו את הניסיון והמומחיות שלכם, את מגוון הלקוחות שלכם ואת הפרויקטים הדומים שביצעתם. 

 

3. תיאור הפתרון המוצע: תאמו ציפיות והשאירו מעט מקום לדמיון. פרטו ככל שניתן על השירות או המוצר שהלקוח יקבל בסוף הפרויקט. 

 

4. תיאור תהליך העבודה ולו"ז לביצוע: זה המקום להכניס הערות, סוגיות טכנולוגיות או מגבלות של המוצר או השירות כדי לגדר כל שלב בתהליך. 

 

5. עלויות ההצעה: רצוי לבנות הצעת מחיר עם רכיבי עלויות ומדרגות תמחור, כך שהלקוח יוכל להבין בדיוק על מה הוא משלם. 

 

6. גידור סיכונים: הגדירו מהי חריגה, מה נכלל במוצר או בשירות ומה לא. כמו כן מומלץ לכלול טבלת 'עלויות נוספות'  לחריגות שאתם צופים מראש. 

 

7. תנאי תשלום והבהרות משפטיות: הגדירו מה נחשב ל'שעת עבודה', מהי 'יחידת שירות' ואילו תנאי שירות נלווים להצעה

 

לפני השלמת ההצעה, שתפו את חברי הפרויקט ואספו את התייחסויותיהם לסעיפיה. תופתעו לגלות עד כמה המשוב שלהם יתרום לשדרוג ההצעה שלכם.