Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

אני רק שאלה

תשובות לשאלות גולשים

1. "יש לי ביטוח חיים. האם יש דרך להוזיל את העלות שלו?"

כן. חברות הביטוח מחויבות לפרסם מחירונים רשמיים לביטוח החיים, אך כמעט תמיד תוכלו להתמקח על המחירים ולהוזיל עלויות באופן משמעותי. ניתן להשוות בין תעריפי החברות השונות באתר משרד האוצר. מומלץ להשוות מחירים לתקופה של 5 שנים לפחות, ולא להסתכל רק על מחירי השנה הראשונה.

 

2. "האם קיימות הטבות לאזרחים ותיקים בתחום הדיור?"

כן. קיימות מגוון הטבות בתחום הדיור, כגון הטבות בתשלום הארנונה, חשבון המים ובשכר דירה. מרבית ההטבות ניתנות לאזרחים ותיקים העונים על קריטריונים כמו זכאות להבטחת הכנסה. באתר כל זכות תוכלו למצוא את מגוון ההטבות ותנאי הזכאות. 

 

 

*האמור כאן הינו בבחינת מידע והסברים כלליים בלבד, אינו מהווה יעוץ פנסיוני או יעוץ אחר, ואינו מהווה תחליף ליעוץ פנסיוני או פיננסי, בהתאם לעניין, המותאם ללקוח ולצרכיו האישיים. ההסברים הינם כלליים ובהתאם לחוק והכללים הידועים במועד העלאת התכנים לאתר.