Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

Breadcrumbs

מתייעצים, מתכננים, ורק אז פורשים

נעזרים ביועץ פנסיוני בתכנון הפרישה

שלב ההכנה לפרישה הוא בעל חשיבות רבה עבורכם, וכדאי לבצע אותו בעזרת יועץ פנסיוני, שכן בשלב זה תקבלו החלטות משמעותיות שיקבעו את גובה ההכנסות העתידיות שלכם לאחר הפרישה.  

 

שנה לפני הפרישה

קבלו ייעוץ פנסיוני לסקירת המקורות הכספיים שיעמדו לרשותכם בפרישה. תוכלו לאתר את כל החסכונות הפנסיוניים שלכם באתר המסלקה הפנסיונית.

 

3 חודשים לפני הפרישה

פנו למעסיק לקבלת מידע וסימולציה על כספים נוספים שמגיעים לכם בפרישה, כמו פדיון ימי מחלה או כספי פיצויים.

 

כחודש לפני סיום העבודה

צרו קשר עם היועץ הפנסיוני לצורך מיפוי כלל הזכויות המגיעות לכם בפרישה במסגרת מקום עבודתכם ובמסגרת תוכניות פרטיות אחרות על שמכם.

 

התייעצו עם היועץ הפנסיוני לגבי הסכום שתמשכו מכספי החיסכון והעיתוי שבו תעשו זאת, תוך התחשבות בשיקולים הבאים:

  • באיזה מוצר פנסיוני חסכתם את הכספים?
  • באילו שנים הופקדו הכספים? לכל שנת הפקדה יש כללי מיסוי וכללי משיכה שונים.
  • מהו גילכם, והאם אתם ממשיכים לעבוד או פורשים?

 

תכנון מס נבון יחסוך לכם המון

יועץ פנסיוני יסייע לכם להתנהל נכון עם הכספים, תוך בדיקת היבטי המס החלים עליהם, ובהתחשב בצרכים שלכם וברמת ההכנסה הדרושה לכם בשנים הבאות. תכנון מס נבון, הכולל ניצול של הטבות המס השונות והפטורים שלהם אתם עשויים להיות זכאים, עשוי להתבטא בחיסכון של אלפי שקלים. לדוגמה:   

  • חלק מכספי מענקי הפרישה וכספי הפיצויים שלכם חייבים במס, ששיעורו נקבע בהתאם לגובה ההכנסות השנתי שלכם. כדי להקטין את נטל המס על הכספים המגיעים לכם, ניתן לשקול לפרוס אותם על פני (עד) 6 שנים.
  • על חלק מההפקדות השוטפות שהופקדו לחיסכון הפנסיוני לאורך השנים, ושלא נהנו מהטבות במס, ניתן לקבל פטור ממס בקצבת הפנסיה (למעט בקרנות הוותיקות).

 

היו מעורבים ובואו ערוכים לפגישות הייעוץ הפנסיוני 

חשוב שתגיעו לפגישת הייעוץ כשיש לכם היכרות עם הנושאים הרלוונטיים, ואתם מודעים למשמעות השינוי הצפוי באורח החיים שלכם. מעורבות גבוהה וידע מקדים יעלו את הסיכוי שתקבלו את ההחלטות הנכונות עבורכם לשנים הבאות. אם אתם מרגישים שאין לכם מספיק מידע, פנו למקורות למידה ברשת לנושאים אלו, כמו אתר פעמונים או כל-זכות, אך קחו בחשבון שהאתרים לא תמיד מעודכנים, ולכן ההתייעצות עם היועץ הפנסיוני חשובה מאוד ויכולה למנוע טעויות.

 

הידעת קו עליון

תוכלו לקיים מספר פגישות ייעוץ פנסיוניות לפני קבלת ההחלטות הסופיות.

 

הידעת קו תחתון