Breadcrumbs

פרק א': שיטת ניתוח טכני

שיטת "ניתוח טכני" מאפשרת לנתח את מגמת המניה לאורך זמן.

בשיעור זה נכיר את 5 העקרונות שעומדים בבסיס השיטה, ונלמד על מושגים כמו רמות תמיכה ורמות התנגדות ועל סוגי מתנדים (אינדיקטורים). 

 

פרק ב': שיטת השקעות ערך

שיטת "השקעות ערך" מבוססת על ניתוח מעמיק של הדוחות הכספיים של החברה שבה שוקלים להשקיע. אלו הם סוגי הדוחות והפרמטרים שיאפשרו לכם ללמוד על החברה ולהחליט האם כדאי להשקיע בה.