Breadcrumbs

מגוון השיקולים העומדים בפני מי שרוצה לסחור בשוק ההון:  שיקולים אישיים (כמו מטרות ההשקעה ואילוצים משפחתיים וכלכליים), דילמת תשואה מול סיכון, סוגי עמלות ושיקולי מס.