כבר לא צריך לעמוד בתור

אברום מראה ליעקב איך להזמין פנקסי צ'קים, לברר על ביטוחים ולעיין בתוצאות הבדיקות הרפואיות בלי לצאת מהבית. 

 

משפטים שלא תגידו כשתעשו פעולות באינטרנט

 

משפטים שלא תגידו כשתעשו פעולות באינטרנט