Breadcrumbs

פרק א': איך מחיר המוצר משפיע על ההתנהלות העסקית?

שיר ואור לומדות שהן מפסידות כסף בגלל המחירים שהן קובעות למוצרים שלהן. נדב נותן להן טיפים לתמחור נכון. 

פרק ב': איך קובעים את מחיר המוצר בצורה נכונה?

מחישובי עלויות ישירות ועקיפות ועד לבחירת שיטת ההמחרה: נדב מסביר איך לקבוע מחיר מוצר רווחי לעסק, שהלקוחות גם יהיו מוכנים לשלם. 

הורדת קבצים

פרק ג': המחרה – מהו המחיר הנכון של המוצר שלכם?

אחרי שקבענו את התמחיר, נעבור להמחרת המוצר / השירות

 

אסטרטגיות המחרה מאפשרות "לשחק" עם מחיר המוצר, במטרה למקסם את הרווח שלכם. ניתן להשתמש באסטרטגיות השונות גם באופן נקודתי וזמני, אבל חשוב להיזהר ולוודא שהן לא גורמות להפסדים. הנה כמה אסטרטגיות המחרה: