Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

אני רק שאלה

תשובות לשאלות גולשים

1. "ההורים מהכיתה של הילדה מוכנים לשלם למסיבת הסיום מעל הסכום שמשרד החינוך אישר. האם זה מותר?"

לא. גם אם ההורים מוכנים לשלם יותר, לא ניתן לגבות תשלום גבוה מהסכום המקסימלי שהוגדר על ידי משרד החינוך. באתר משרד החינוך תוכלו למצוא את הסכומים המקסימליים עבור כל תשלום בחוזר התשלומים.

 

2. "האם מותר לבית הספר לחייב אותנו לשלם עבור דמי שמירה?"

לא. תשלומים עבור שירותים כמו דמי שמירה, חומרי מלאכה, אגרת שכפול, פיצול כיתות ועוד, נחשבים לתשלומים אסורים. תוכלו למצוא את הרשימה המלאה של שירותים אלו באתר משרד החינוך.