Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

הצלצול למורה, חוזר התשלומים להורה

תשלומי הורים: מה חובה לשלם ומה בגדר רשות

חוזר התשלומים מחולק ל - 3 סוגי תשלומים: תשלומי חובה, תשלומי רשות ושירותים מרצון.

 

טבלת תשלומי הורים לשנת הלימודים

 

באתר משרד החינוך תוכלו לעיין בטבלה המפרטת את כל הרכיבים שמותר לכלול בחוזר התשלומים, לצד הסכום המקסימלי שמותר לגבות עבור כל אחד מהם. 

 

עליון

על פי חוזר מנכ"ל, אין להשעות מפעילות ילד משום שהוריו לא שילמו עבור הפעילות ואין לביישו בשל עובדה זו. 

 

תחתון

 

 

1. תשלום חובה יש רק אחד!

ביטוח תאונות אישיות לתלמיד הוא תשלום החובה היחיד. פוליסת הביטוח מתקיימת במשך 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה. הפוליסה אינה מכסה פגיעה בתאונות דרכים, פעולות איבה וסיכוני מלחמה.

 

2. טיולים, מסיבות וסל תרבות – כולם בגדר תשלומי רשות

הצגות ואירועי תרבות נוספים בדרך כלל נכללים בקטגוריה זו. משרד החינוך הוא הגוף הקובע אילו שירותים נכללים בקטגוריית תשלומי הרשות. קחו בחשבון שלא ניתן לחייב את הילד שלכם להשתתף בפעילויות אלו או לחייב אתכם לשלם עבורן. אם בחרתם שלא לשלם על הפעילות, בית הספר נדרש למצוא לילדכם פעילות אחרת.

 

עליון

תלמיד שהוריו שילמו ולא השתתף בפעילות מסיבות מוצדקות, כמו  מחלה או אבל, יקבל החזר כספי עבור הפעילות.

 

תחתון

 

 

3. תשלום נוסף על שירותים מרצון? רק אם אתם רוצים

כל בית ספר רשאי, בתיאום עם הנהגת ההורים, להציע להורים לרכוש שירותים נוספים כמו הזנה, שחייה ותל"ן (תוכנית לימודים נוספת) שמציעה שיעורי תגבור והעשרה שנלמדים בשעות הלימודים. ההשתתפות והתשלום עבור שירותים אלו אינם חובה.

 

עליון

כדאי לכם לבדוק באתר משרד החינוך מהם התנאים לזכאות למלגות ופריסת תשלומים.

 

תחתון