Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

אפשר בתשלומים?

אפשרויות המימון לרכישת רכב

 

אפשרויות המימון לרכישת רכב

אם אין באפשרותכם לשלם את מלוא מחיר הרכב בזמן הרכישה, ישנן מספר אפשרויות מימון לרכישת רכב המאפשרות פריסת תשלומים. 

 

כי לא כולנו מקבלים את הרכב במתנה

 

1. מימון מיבואן הרכב: יבואני הרכב מציעים מימון חלקי או מלא לרכישת הרכב. לעיתים ניתן לעשות עסקת "טרייד אין" עם הרכב הישן. מימון חלקי יתאים למי שבידו סכום גדול התחלתי לרכישת הרכב. מימון מלא לרוב כרוך בריבית גבוהה יותר.

 

עליון

בהצעות למימון ללא רכיב מוגדר של ריבית, כדאי לחשב את סך כל ההחזרים מול עלות הרכישה במזומן של הרכב, ולהשוות את ההפרש ביניהם לעלות הריבית בהלוואה ממקור אחר.

 

תחתון

 

 

2. הלוואה מחברת ליסינג, הניתנת בשני מסלולים עיקריים:

  • ליסינג מימוני – הלוואה למספר שנים שכרוכה לרוב בתשלום מקדמה של חלק מעלות הרכב. בתום התקופה, ניתן להשלים את הסכום הנדרש ולקבל בעלות על הרכב או להחזיר אותו לחברה.
  • ליסינג תפעולי – תשלום חודשי המאפשר שימוש ברכב כאשר חברת הליסינג דואגת לטיפולים הנדרשים. בסוף התקופה הרכב מוחזר לחברה. 

 

3. הלוואה בנקאית: הלוואה למטרת רכישת רכב. 

 

4. הלוואה מחברות האשראי: הלוואה חוץ בנקאית, לרוב בסכומים לא גדולים.

 

עליון

רוב המלווים ידרשו שיעבוד על המכונית עד לפירעון ההלוואה, מה שאומר שבמקרה של אי-פירעון מלא של ההלוואה, למלווה תהיה זכות למכור את הרכב לכיסוי החוב. 

 

תחתון

 

 

רגע לפני שחותמים

חשוב להשוות את אחוז הריבית והעלות הכוללת שלה שנוספת למחיר בכל אפשרות מימון. כדאי לשקול אם ביכולתכם להשתמש בחיסכון קיים כדי לחסוך את העלויות הללו. בנוסף, חשוב מאוד לוודא שגובה ההחזרים שאליהם אתם מתחייבים אפשרי מבחינת ניהול התקציב החודשי הכללי שלכם.