Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

אני רק שאלה

תשובות לשאלות גולשים

 

1. "אמי מתקשה בתפקוד, אך מעוניינת בפעילות מחוץ לבית, מה ניתן לעשות?"

ישנם מרכזי יום המיועדים למבוגרים הסובלים מירידה תפקודית, בהם מתקיימות פעילויות חברתיות, ומוגשות ארוחות בוקר וצהריים ועוד. במרכזים אלה ניתן שירות של עובדים סוציאליים, המתמחים באוכלוסייה המבוגרת, שיוכלו להוות עבורכם אנשי קשר לדיווח על מצב ההורה. אם ההורה זכאי לגמלת סיעוד, ניתן לבדוק אפשרות להמיר חלק משעות העזרה בבית לשעות פעילות במרכזי היום.

 

2. "מי יכול לעזור לנו לוודא שמיצינו את כל הזכויות המגיעות להורה?"

ישנם ארגונים שמטרתם לסייע לאזרחים ותיקים וקשישים, וביכולתם לעזור לבדוק מהן הזכויות להן הם זכאים, לוודא שהם ממצים אותן, ובמקרה שלא, לעזור להם לעשות זאת. לרשימת הארגונים המסייעים, היכנסו לאתר כל זכות.