Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

אני רק שאלה

תשובות לשאלות גולשים

 

1. "האם תעודת הזהות הבנקאית כוללת גם פירוט של כרטיסי אשראי חוץ בנקאיים?"

לא, תעודת הזהות כוללת רק מידע על כרטיסי אשראי בנקאיים. מידע על כרטיסים חוץ בנקאיים ניתן לקבל מחברת האשראי אליה שייך הכרטיס שלכם. 

 

2. "למה המשכנתא שלנו אינה מוצגת בתעודת הזהות הבנקאית?"

משכנתא תוצג בתעודת הזהות הבנקאית רק אם שמות בעלי החשבון זהים לגמרי לשמות שעליהם רשומה המשכנתא. אם המשכנתא רשומה על שני בני הזוג, וחשבון הבנק שייך רק לאחד מהם, המשכנתא לא תוצג בתעודת הזהות הבנקאית.