Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

להתייעל ולחסוך בעזרת תעודת הזהות הבנקאית

 

תעודת הזהות הבנקאית הינה דו"ח שנתי שמרכז את כל הפעילות הפיננסית שנעשתה בחשבון הבנק שלכם בשנה החולפת, נכון ליום ה - 31.12.

 

לקבל תמונת מצב על חשבון הבנק ולייעל את ההתנהלות הפיננסית

באמצעות תעודת הזהות הבנקאית תוכלו להבין כמה אתם משלמים על ניהול החשבון, לקבל מידע על ההתנהלות הפיננסית שלכם, ואולי גם לחסוך כסף.

 

אילו נתונים כוללת תעודת הזהות הבנקאית?

התעודה מציגה תמונת מצב עדכנית של החשבון וסיכום שנתי של הפעילות שנעשתה בו: דמי הניהול שנגבו, עמלות, ריביות, הכנסות והוצאות, יתרות, פיקדונות וחסכונות, מצב ההלוואות, גובה מסגרת האשראי והניצול שלה, חיובים וזיכויים, נכסים והתחייבויות, מצב תיק ניירות הערך ועוד.

 

איך בדיקת הנתונים שמוצגים בתעודת הזהות הבנקאית יכולה לעזור לכם להתנהל טוב יותר? הנה כמה דוגמאות:  

  • כמה עמלות שילמתם בסך הכל? בדקו ששויכתם למסלול העמלות המתאים לכם על מנת לחסוך בגובה העמלות.
  • יש לכם מספר הלוואות? בדקו האם אפשר לאחד ביניהן, ובכך לחסוך בעמלות וריביות.
  • מה גובה הריבית על המינוס? ריבית על הלוואה לסגירת המינוס עשויה להיות זולה יותר.
  • האם ההוצאות שלכם גבוהות מההכנסות שלכם? אם כן, כדאי לתכנן מחדש את התקציב.
  • האם תנאי הריבית שלכם טובים? אולי כדאי לפנות לבנק ולנסות לשפר אותם.

 

מתי ואיך מקבלים את התעודה?

תעודת הזהות הבנקאית מונפקת אחת לשנה בחודש פברואר, עבור לקוחות פעילים שמוגדרים כ"יחיד" או "עסק קטן", ונשלחת בדואר או מופיעה בחשבונכם באתר הבנק אם אתם פעילים בו. מי שמחזיק במספר חשבונות יקבל תעודת זהות בנקאית נפרדת לכל אחד.

 

הידעת עליון

תוכלו לבקש את תעודת הזהות באתר הבנק או בסניף גם במהלך השנה ולקבל מידע מעודכן.

 

הידעת קו תחתון

 

 

התעודה נשלחת בגרסה מקוצרת. ישנה גם גרסה מפורטת הנגישה עבורכם באתר הבנק. אם תרצו, תוכלו לבקש בבנק שישלחו לכם גם אותה בדואר.