Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

אולי מגיעות לכם הטבות מועדון לקוחות?

מהו מועדון לקוחות המזכה בהטבות, ואיך לבדוק אם אפשר להשתייך אליו

 

ידעתם שגם בבנק קיימים מועדוני לקוחות? ישנם מועדוני לקוחות לפי גיל, כמו צעירים או גמלאים, לפי קבוצות אוכלוסייה, כמו חיילים או סטודנטים, או לפי מקומות עבודה, כמו מורים וכוחות הביטחון, שמזכים בהטבות בעלויות ניהול חשבון הבנק. 

 

איך מצטרפים?

פנו לבנק או לאחראי השכר במקום העבודה שלכם לבדיקת זכאות. שויכתם למועדון לקוחות בבנק? בדקו מדי פעם שאתם אכן מקבלים את כל ההטבות שמגיעות לכם. 

 

הידעת עליון

מועדוני לקוחות של מקום העבודה לעיתים קיימים רק בבנקים מסוימים. אם אתם שוקלים לעבור בנק בשל הטבות שכאלה, כדאי לבדוק היטב לפני כן שהן מספיק משתלמות כדי להצדיק את המעבר.

 

הידעת קו תחתון