Glossary tooltip block

%title% %summary%

Breadcrumbs

ריבית בנק ישראל ירדה ב 0.25%

איך זה משפיע עלינו?

ריבית בנק ישראל ירדה ב 0.25% איך זה משפיע עלינו?

 

לאחר תקופה ארוכה שבה חווינו רצף של עשר העלאות ריבית, שנת 2024 התחילה עם בשורה לעסקים ומשקי הבית - החלטת הנגיד על הורדת ריבית בנק ישראל ב 0.25%. הריבית עומדת כעת על 4.5%.

כתוצאה מכך ירדה ריבית הפריים ל 6%. 

 

מהי בעצם ריבית הפריים? 

ריבית הפריים מורכבת מריבית בנק ישראל בתוספת מרווח קבוע של 1.5%. 

בנק ישראל מפרסם את הריבית ביום ב' האחרון בכל חודש, וריבית הפריים הנגזרת ממנה נכנסת לתוקף כמה ימי עסקים מאוחר יותר. 

ריבית זו משמשת בסיס לחישוב בהלוואות- סכום וגובה הריבית אותו תשלמו ובחסכונות – כמה תקבלו על הכסף שלכם בבנק. 

 

איך זה ישפיע עלינו? 

להורדת הריבית יש השפעות על תחומים שונים בחיינו. הנה כמה מהן: 

ירידת ריבית הפריים משפיעה בעצם על ריביות שתשלמו בהלוואות, משכנתאות עסקאות קרדיט בכרטיסי אשראי ועוד.

מי שיש לו הלוואות שקליות לא צמודות שבהן הריבית מבוססת על ריבית הפריים - ייהנה מתשלומי ריבית מעט נמוכים יותר. 

לדוגמה על הלוואה של 80 א' ₪ ל 4 שנים ירד ההחזר החודשי בכ 10 שקלים.

בדומה להלוואות, גם המינוס יושפע באופן ישיר מהורדת הריבית הכללית במשק על ידי בנק ישראל. נשלם פחות על המינוס כתוצאה מהירידה- זה משמעותי יותר ככל שיתרת המינוס שלנו גבוהה יותר. 

ירידת הריבית תיטיב גם עם מקבלי המשכנתאות החדשים וגם עם בעלי משכנתא בריבית משתנה שהורדת הריבית מוזילה להם במעט את התשלום החודשי.

 

מהצד השני, הורדת הריבית תבוא ליידי ביטוי גם בפיקדונות ובחסכונות שלנו. 

קיימים חסכונות בריבית קבועה ופיקדונות בריבית משתנה.

במידה ויש לנו פיקדון נושא ריבית קבועה נמשיך לקבל את הריבית הקודמת, אך בעת הפירעון שלו, אם נרצה לחדש אותו, נקבל ריבית נמוכה יותר. 

מי שיש לו פיקדונות בריבית משתנה שבהם הריבית מבוססת על ריבית הפריים יקבל מעתה ריבית נמוכה יותר. 

ככל שמגמת הורדת הריבית נמשכת, חיוני לבחון את התקציב המשפחתי ולבצע התאמות נדרשות. 

לדוגמה עלויות אשראי נמוכות יותר יכולות להוות הזדמנות לשים יותר כסף בצד לחסכון או לאור ירידת הריבית בפיקדון אולי שווה לשקול השקעה אחרת וכו' 

 

מעוניינים לדעת עוד איך הריבית והמדד ישפיעו על ההשקעות שלכם? 

כנסו ללינק וצפו בסרטון הבא

 

 

*האמור כאן הינו בבחינת מידע והסברים כלליים בלבד, אינו מהווה יעוץ פנסיוני או יעוץ אחר, ואינו מהווה תחליף ליעוץ פנסיוני או פיננסי, בהתאם לעניין, המותאם ללקוח ולצרכיו האישיים. ההסברים הינם כלליים ובהתאם לחוק והכללים הידועים במועד העלאת התכנים לאתר.