Glossary tooltip block

%title% %summary%

עולים על המסלול לצמיחה פיננסית

אל תתנו ליוקר המחייה להוציא אתכם מאיזון- אנחנו כאן כדי ללוות אתכם! 

 

ליווי פיננסי משפחתי - ללא עלות על ידי עמותת 'חסדי לב' בחסות בנק הפועלים 

 

 

מה מקבלים בקוס הדיגיטלי?

 

משך התוכנית 6 מפגשים אישיים ועד 4 חודשים של ליווי בהתאם לצורך

 

מה מקבלים בתוכנית?

 

 

בכפוף לתנאי ההשתתפות להלן:

  • הנך מפרנס/ת ויש נסמכים על שולחנך
  • הנך בטווח גילאים 25-50
  • אינך נמצא/ת בימים אלה בתהליך של הסדר חוב/חדלות פירעון
  • הנך משתמש/ת בכלים דיגיטליים כחלק משגרת היומיום שלך
  • הנך מעוניין/ת ומחויב/ת לתהליך


 

הצמיחה הפיננסית שלכם מתחילה כאן - 

עשו את הצעד הראשון ומלאו את הפרטים בטופס כאן לצורך בדיקת התאמתכם ולקבלה לתוכנית הלווי הפיננסית

 

 

 

 

עורכת הפעילות לליוויי המשפחה הינה עמותת חסדי לב:

*הבנק אינו אחראי על פעילות עמותת חסדי לב, המפעילה את התכנית ולא תישמע כל טענה נגד הבנק בקשר להשתתפות או אי השתתפות בתכנית.

**הבנק או עמותת חסדי לב יהיו רשאים, עפ"י שיקול דעתם הבלעדי, לשנות את תנאי ההשתתפות, תקופת התכנית, להפסיקה או לחדשה בכל עת ולא תישמע כל טענה או תלונה בקשר לכך.

***בחירת המשתתפים תיעשה באופן בלעדי ועל פי שיקול דעתה של  עמותת חסדי לב ולא יישמעו כל טענות נגד הבנק או נגד עמותת חסדי לב בקשר לכך.