Glossary tooltip block

%title% %summary%

Breadcrumbs

"כלכלת רגשות" - כל הפרקים בסדרה

כל הפרקים בסדרה "כלכלת רגשות"

פרק 1 - מדוע אנחנו קונים יותר כשאנחנו עצובים

 

פרק 2 - השפעה של רגשות קיצוניים על קניות

מדוע אנחנו קונים יותר

כשאנחנו עצובים 

  

השפעה של רגשות

קיצוניים על קניות

השפעה של ביטחון עצמי על רכישות

 

רכישה המושפעת משמחות גדולות בחיים

השפעה של ביטחון

עצמי על רכישות

 

רכישה המושפעת משמחות

גדולות בחיים

איך פחד מניע לרכישות מיותרות

 

מדוע אנחנו קונים יותר שאנחנו מתרגשים ואיך הפרסום משפיע על כך

איך פחד מניע לרכישות מיותרות 

 

 

מדוע אנחנו קונים יותר שאנחנו

מתרגשים ואיך הפרסום משפיע על כך

איך אנחנו קונים כשאנחנו מאוהבים

  רגשות אשם והשפעה על צרכנות

איך אנחנו קונים כשאנחנו

מאוהבים

 

רגשות אשם והשפעה על

צרכנות

איך בושה יכולה להניע אותנו לקנייה   לקנות כדי להרגיש שייכות קנייה כרציה חברתית

איך בושה יכולה להניע אותנו

לקנייה

 

לקנות כדי להרגיש שייכות קנייה

כרציה חברתית

     

 

 

*האמור כאן הינו בבחינת מידע והסברים כלליים בלבד, אינו מהווה יעוץ פנסיוני או יעוץ אחר, ואינו מהווה תחליף ליעוץ פנסיוני או פיננסי, בהתאם לעניין, המותאם ללקוח ולצרכיו האישיים. ההסברים הינם כלליים ובהתאם לחוק והכללים הידועים במועד העלאת התכנים לאתר.